Sökväg


Om oss
Om representationen

En stadga för europeiska stiftelser
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

08/02/2012

Kommissionen lägger i dag fram ett förslag till en stadga för europeiska stiftelser för att göra det lättare för stiftelser att stödja allmännyttig verksamhet i hela EU. Stiftelsers verksamhet är inriktad på områden som är viktiga för Europas invånare och den europeiska ekonomin.De är verksamma på områden som t.ex. tjänster inom den sociala sektorn och vården, ochde främjar forskning och kultur.För dessa ändamål ger stiftelser bidrag och driver projekt.Med förslaget minskas skillnader och hinder mellan nationella lagstiftningar som ofta leder till att det är både tungrott och dyrt för stiftelser att bedriva gränsöverskridande verksamhet.

  Europeiska kommissionen – pressmeddelande

  Bryssel den 8 februari 2012. IP/12/112

  Förslaget syftar till att skapa en enhetlig europeisk rättslig form – en ”europeisk stiftelse” – som i princip skulle vara densamma i alla EU-länder.Den skulle finnas parallellt med inhemska stiftelser ochdet skulle vara helt frivilligt att söka status som en europeisk stiftelse.

  Stadgan är inriktad på allmännyttiga stiftelser, som utgör den stora majoriteten stiftelser och som förekommer i och erkänns av alla EU-länder.

  I stadgan fastställs de viktigaste kraven på den europeiska stiftelsen.En europeisk stiftelse måste styrka sin allmännyttiga verksamhet, sin gränsöverskridande dimension och att stiftelsekapitalet uppgår till minst 25 000 euro.

  En europeisk stiftelse kan bildas från grunden genom att en nationell stiftelse omvandlas till en europeisk stiftelse eller genom att nationella stiftelser slås samman.En europeisk stiftelse blir en juridisk person när den registreras i ett EU-land.

  Europeiska stiftelser kommer att ha status som juridisk person och rättskapacitet i alla EU-länder.Det kommer att göra det möjligt för dem att bedriva verksamhet och kanalisera finansiering inom EU på ett enklare och billigare sätt, eftersom samma regler gäller för dem i hela EU.

  Genom stadgan skulle de europeiska stiftelserna få en europeisk kvalitetsmärkning som skulle göra dem igenkännliga och trovärdiga, vilket skulle uppmuntra stiftelsers gränsöverskridande verksamhet och gränsöverskridande donationer.

  Europeiska stiftelser kommer skattemässigt att behandlas på samma sätt som inhemska stiftelser.Den som lämnar en donation till en europeisk stiftelse kommer att ha rätt till samma skatteförmåner som man har om man lämnar en donation till en stiftelse som är etablerad i det egna landet.I båda fallen måste EU-länderna betrakta den europeiska stiftelsen som likvärdig med en allmännyttig stiftelse som är etablerad enligt landets nationella lagstiftning.

  Se också MEMO/12/79.

  Läs mer här.

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Dina rättigheter, din framtid
  Europaåret för medborgarna
  Italiens EU-ordförandeskap
  Resurseffektivitet
  Den finansiella och ekonomiska krisen
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  Climate Action
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 08/02/2012  |Till början