Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Eurooppalaisten säätiöiden perussääntö
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

08/02/2012

Komissio esitti tänään ehdotuksen eurooppalaisten säätiöiden perussäännöksi. Tarkoitus on, että säätiöiden olisi helpompi edistää yleishyödyllisiä asioita koko EU:ssa. Säätiöiden toimissa keskitytään aloille, jotka ovat tärkeitä Euroopan kansalaisille ja Euroopan taloudelle. Säätiöt toimivat muun muassa sosiaali- ja terveyspalvelualalla ja edistävät tutkimusta ja kulttuuria. Tätä varten säätiöt myöntävät avustuksia ja toteuttavat hankkeita. Ehdotuksella lievennetään kansallisten lakien välisiä eroja, jotka estävät usein rajat ylittävää toimintaa EU-maiden kesken ja tekevät sen kalliiksi ja työlääksi.

  Euroopan komissio - Lehdistötiedote

  Bryssel 8. helmikuuta 2012 – IP/12/112

  Ehdotuksen tavoitteena on luoda yhtenäinen eurooppalainen oikeudellinen muoto – eurooppalainen säätiö (FE, Fundatio europaea) – joka olisi periaatteessa sama kaikissa EU-maissa. Eurooppalaisia säätiöitä voi olla olemassa kotimaisten säätiöiden ohella. Eurooppalaisen säätiön oikeudellisen muodon hankkiminen olisi täysin vapaaehtoista.

  Eurooppalaisen säätiön asema varataan yleishyödyllistä toimintaa harjoittaville säätiöille. Ne muodostavat valtaosan säätiöistä ja niitä on kaikissa EU-maissa.

  Perussäännössä vahvistetaan eurooppalaisia säätiöitä koskevat tärkeimmät vaatimukset. Esimerkiksi säätiön on todistettava, että sen tavoitteet ovat yleishyödylliset, se toimii useissa EU-maissa ja sillä on perustamiseen tarvittavat vähimmäisvarat (25 000 euroa).

  Eurooppalainen säätiö voidaan perustaa uutena säätiönä, muuttamalla kansallinen säätiö eurooppalaiseksi taikka sulauttamalla kansallisia säätiöitä. Eurooppalainen säätiö saa oikeushenkilöllisyyden, kun se rekisteröidään jossain EU-maissa.

  Eurooppalaisella säätiöllä on oikeushenkilöllisyys ja se on oikeustoimikelpoinen kaikissa EU-maissa. Tämä uusi oikeudellinen muoto antaa säätiöille mahdollisuuden toteuttaa toimia ja kanavoida rahoitusta EU:ssa helpommin ja pienemmin kustannuksin, koska niihin sovelletaan samoja sääntöjä kaikkialla EU:ssa.

  Perussääntö antaisi eurooppalaiselle säätiölle laatuleiman ja imagon, jonka ansiosta eurooppalaisen säätiön pitäisi olla tunnistettavissa luotettavaksi. Näin ollen säätiöt voisivat lisätä rajat ylittävää toimintaa, ja lahjoituksia olisi helpompi hankkia muistakin maista.

  Eurooppalaisiin säätiöihin sovelletaan samaa verojärjestelmää kuin kotimaisiin säätiöihin.Eurooppalaisia säätiöitä tukevilla lahjoittajilla on oikeus samoihin veroetuihin kuin jos he lahjoittaisivat omaan jäsenvaltioonsa sijoittautuneelle säätiölle. Molemmissa tapauksissa EU-maiden olisi kohdeltava eurooppalaista säätiötä samanlaisena kuin yleishyödyllistä toimintaa harjoittavaa sen oman kansallisen lainsäädännön mukaisesti perustettua säätiötä.

  Ks. myös

  Lue lisätietoja

  täältä.
  MEMO/12/79

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Kirjoituskilpailu
  Latvia
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 08/02/2012  |Sivun alkuun