Sökväg


Om oss
Om representationen

Finland hör till innovationsledarna i EU
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

07/02/2012

Nästan alla EU-länder har förbättrat sin innovationsförmåga. Den positiva utvecklingen saktar däremot ner, och EU har inte lyckats minska avståndet till globala innovationsledare som USA, Japan och Sydkorea. Detta framgår av en färsk rapport, den s.k. resultattavlan för innovation 2011.Störst är avståndet när det gäller innovation inom den privata sektorn.EU har däremot fortfarande ett klart försprång framför tillväxtekonomier som Kina, Brasilien, Indien, Ryssland och Sydafrika.Kina förbättrar dock sin innovationsförmåga och håller successivt på att hinna ifatt.Inom EU ligger Sverige fortfarande i topp, tätt följt av Danmark, Tyskland och Finland.

  Bryssel den 7 februari 2012 - IP/12/102

  De länder som ligger högst i rangordningen enligt den sammansatta innovationsindikatorn har ett antal styrkor i sina nationella system för forskning och innovation gemensamma, med företagsinnovation i centrum och samarbete mellan offentligt och privat.  Även om det inte finns endast ett sätt att nå de bästa resultaten är det tydligt att alla innovationsledarna – Finland, Sverige, Danmark och Tyskland – investerar starkt i forskning och utveckling, även i företagen.De flesta innovationsledare har också bra resultat inom andra innovationsindikatorer som rör företag.

  Finland har ställt som mål att uppnå en FoU-intensitet på 4 % före 2020. Finlands FoU-intensitet 2009 var 3,93 %, och därmed var Finland ett av de ledande länderna i världen i detta hänseende. Men framtidsutsikterna skuggas av osäkerhet på grund av ökad internationell konkurrens, en åldrande befolkning i Finland och utvecklingen inom ICT-branschen. Strukturella ändringar i ekonomin behövs. Nokias ställning har lett till att ICT-branschen har dominerat Finlands ekonomi.

  Resultattavlan för innovation 2011 bygger för närvarande på 24 indikatorer som fördelas på tre huvudkategorier och åtta aspekter. Huvudkategorierna är de grundläggande byggstenar som gör innovation möjlig, företagsinnovation och resultat. Finlands starkaste aspekter är mänskliga resurser, finansiering och stöd samt samarbete och entreprenörskap. Finlands relativt sett svagaste delområde är innovatörerna.

  Läs hela rapporten här.

  För sammanfattningar av innovationsresultaten i EU-länderna och i andra europeiska länder, se MEMO/12/74.

  Landsprofilerna

  FoU-resultattavlan: IP/11/1025 och MEMO/11/705

  Innovationsunionen

  Europa 2020

  Kontaktpersoner:

  Michael Jennings +32 22963388

  Carlo Corazza +32 22951752

  Monika Wcislo +32 22955604

  Sara Tironi +32 22990403

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 07/02/2012  |Till början