Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Suomi kuuluu EU:n innovaatiojohtajiin
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

07/02/2012

Melkein kaikki EU-maat ovat parantaneet innovaatiotulostaan. Myönteinen kehitys on kuitenkin hidastumassa, eikä EU ole kuronut kiinni eroa globaaleihin innovaatiojohtajiin Yhdysvaltoihin, Japaniin ja Etelä-Koreaan. Tämä käy ilmi tuoreesta unionin innovaatioiden tulostaulusta 2011. EU:lla on yhä selkeä etumatka kehittyvän talouden maihin Kiinaan, Brasiliaan, Intiaan, Venäjään ja Etelä-Afrikkaan. Kiinan innovaatiotulos on kuitenkin parantumassa, ja se ottaa välimatkaa kiinni koko ajan. EU:n sisällä Ruotsilla on edelleen johtava asema Tanskan, Saksan ja Suomen seuratessa tiukasti perässä.

  Bryssel 7. helmikuuta 2012 - IP/12/102

  Innovaatioiden yhdistelmäindikaattorilla mitattuna kärkipäässä olevien maiden kansallisilla tutkimus- ja innovointijärjestelmillä on kaikilla tietyt vahvuudet, joista voidaan erottaa keskeisinä yritysten toiminta sekä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö.  Vaikka ei ole mitään yksittäistä tapaa päästä huippuluokan innovaatiotuloksiin, on selvää, että kaikkien innovaatiojohtajien, eli Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Saksan, T&K-menot ovat korkeat myös yrityksissä.  Useimpien innovaatiojohtajien tulokset ovat erittäin hyvät myös muiden yritysten toimintaan liittyvien innovaatioindikaattoreiden osalta.

  Suomi on asettanut tavoitteekseen saavuttaa vähintään 4 prosentin T&K-intensiteettiasteen vuoteen 2020 mennessä. Suomi saavutti 3,93 prosentin asteen vuonna 2009, ja sen avulla Suomi oli koko maailman huipputasoa T&K-investoinneilla mitattuna. Tulevaisuuteen liittyy kuitenkin epävarmuustekijöitä, jotka johtuvat kasvavasta kansainvälisestä kilpailusta, Suomen kansan ikääntymisestä ja tieto- ja viestintätekniikkatoimialan kehityksestä. Talous kaipaa rakenteellisia muutoksia. Nokian kehitys on johtanut siihen, että tieto- ja viestintätekniikkatoimiala hallitsee Suomen taloutta.

  Unionin innovaatioiden tulostaulu koostuu tällä hetkellä 24 indikaattorista, jotka ryhmitellään kolmeen pääluokkaan ja kahdeksaan alaluokkaan. Pääluokkia ovat edellytykset, yritysten toiminta ja tuotokset. Suomen vahvimmat alaluokat ovat  henkilöstö, rahoitus ja tuki sekä yhteydet ja yrittäjyys. Suomen heikkous löytyy alaluokasta innovoijat.

  Lue koko raportti täällä.

  Kaikkien EU-maiden ja muiden eurooppalaisten valtioiden innovaatiotulosten erilliset tiivistelmät löytyvät täältä: MEMO/12/74.

  Maakohtaiset tutkimukseen liittyvät tiedot ovat täällä.

  T&K-tulostaulu: IP/11/1025 ja MEMO/11/705

  Innovaatiounioni

  Eurooppa 2020

  Yhteyshenkilöt:

  Michael Jennings  (+32 2 296 33 88)

  Carlo Corazza  (+32 2 295 17 52)

  Monika Wcislo  (+32 2 295 56 04)

  Sara Tironi (+32 22 99 04 03)

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Luxemburg
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen-tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 07/02/2012  |Sivun alkuun