Sökväg


Om oss
Om representationen

Berätta för kommissionen hur vi kan producera och konsumera mer hållbart
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

01/02/2012

Världens befolkning beräknas uppgå till 9 miljarder år 2050 och den globala efterfrågan på livsmedel, djurfoder och fibrer förväntas öka med 70 %. För att kunna växa i ett sådant sammanhang måste vi använda naturliga resurser på ett mycket effektivare sätt. Hur vi konsumerar och producerar kommer att vara nyckeln till EU:s framgång eller misslyckande i denna fråga. Kommissionen vill ändra EU:s konsumtions- och produktionspolitik och har lanserat ett offentligt samråd som kommer att pågå till och med den 3 april.

  Bryssel den 1 februari 2012 - IP/12/92

  Om vi ska kunna tillgodose våra behov och upprätthålla samma välfärdsnivå i framtiden måste företagen producera ökat mervärde med mindre resurser och konsumenterna måste följa mer hållbara konsumtionsmönster för produkter och tjänster. Detta framgick av Färdplanen för ett resurseffektivt Europa som antogs i september förra året. Därför ser kommissionen nu över sina åtgärder för hållbar konsumtion och produktion.

  Som en del av översynen har kommissionen dragit igång ett brett offentligt samråd. Detta webb-baserade samråd är en del av en mer omfattande diskussion som ska omsättas i politiska initiativ som beräknas antas före slutet av 2012.

  Alla berörda parter uppmanas att inkomma med synpunkter om de bästa sätten att förbättra EU:s politik om hållbar konsumtion och produktion inom fyra områden. Frågorna gäller bl.a. produktdesign, återvinning och avfallshantering samt miljöanpassad offentlig upphandling. Samrådet gäller också hur man kan minska produkters och organisationers miljöavtryck eller miljöprestanda. Samrådet kan fyllas i här.

  Samrådet består av ett femtiotal frågor. Ungefär hälften av dessa riktar sig till den breda allmänheten och resten är avsedda för intressegrupper som myndigheter, branschorganisationer och privata företag.

  Hållbar konsumtion och produktion har varit ett grundläggande mål för EU sedan EU-fördraget undertecknades i Maastricht 1992. Grundidén är att vi ska uppfylla våra konsumtionsbehov på ett sådant sätt att vi inte berövar framtida generationer möjligheten att uppfylla sina konsumtionsbehov.

  Kontaktpersoner:

  Joe Hennon  +32 2 295 35 93

  Monica Westeren  +32 2 299 18 30

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Dina rättigheter, din framtid
  Europaåret för medborgarna
  Greklands EU-ordförandeskap
  Resurseffektivitet
  Kroatien
  EU och du
  Den finansiella och ekonomiska krisen
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  Climate Action
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 03/02/2012  |Till början