Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Kerro komissiolle, millaista kestävän tuotannon ja kulutuksen pitäisi olla
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

01/02/2012

Maailman väkiluvun arvioidaan nousevan 9 miljardiin vuoteen 2050 mennessä. Ruoan, rehun ja kuidun kysynnän ennustetaan kasvavan 70 prosentilla koko maailmassa. Jotta taloudet menestyisivät tällaisessa tilanteessa, niiden on käytettävä luonnonvaroja paljon tehokkaammin. Kulutustottumuksistamme ja tuotantomenetelmistä riippuu, miten Euroopan käy näissä oloissa. Onko EU:n kulutus- ja tuotantopolitiikkaa syytä tarkistaa? Komissio on käynnistänyt julkisen kuulemismenettelyn, joka kestää 3. huhtikuuta saakka.

  Bryssel 1. helmikuuta 2012 – IP/12/92

  Jos haluamme pystyä tulevaisuudessa tyydyttämään tarpeemme ja säilyttämään entisen hyvinvoinnin tason, on yritysten tuotettava enemmän lisäarvoa vähäisemmillä panoksilla ja kuluttajien on ryhdyttävä kuluttamaan tuotteita ja palveluja ekologisemmin eli kestävämmin. Näin esitettiin viime syyskuussa hyväksytyssä Etenemissuunnitelmassa kohti resurssitehokasta Eurooppaa . Tämän vuoksi Euroopan komissio tarkastelee paraikaa uudelleen kestävään kulutukseen ja tuotantoon liittyviä toimiaan.

  Kestävän kulutuksen ja tuotannon politiikan uudelleentarkasteluun kuuluu myös laaja yleisökysely, jolla komissio hakee palautetta toimistaan neljällä keskeisellä alalla. Tämä internetissä toteutettava kysely on osa laajempaa pohdintaa, josta saadaan aineksia poliittisille aloitteille, jotka on määrä hyväksyä ennen vuoden 2012 loppua.

  Kaikkia asiasta kiinnostuneita kehotetaan kertomaan mielipiteensä siitä, miten parhaiten kehitettäisiin EU:n kestävän kulutuksen ja tuotannon politiikkaa neljällä osa-alalla. Kysymykset koskevat mm. tuotesuunnittelu-, kierrätys- ja jätehuoltopolitiikkaa ym. sekä ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja. Myös ne toimet, joilla pyritään parantamaan tuotteiden ympäristöjalanjälkeä eli ympäristötehokkuutta, tai joilla pyritään parantamaan organisaatioiden ympäristöjalanjälkeä eli ympäristötehokkuutta, ovat kuulemisen kohteena. Kysely löytyy täältä.

  Kysely kattaa laajasti EU:n eri politiikanalat, ja siinä on siksi noin 50 kysymystä. Noin puolet on osoitettu suurelle yleisölle ja loput erikoistuneemmille sidosryhmille, kuten hallituksille, toimialajärjestöille ja yksityisille yrityksille.

  Kestävä kulutus ja tuotanto on ollut eräs Euroopan unionin keskeisistä tavoitteista siitä lähtien kun Maastrichtin sopimus allekirjoitettiin vuonna 1992.  Keskeinen ajatus on, että meidän on tyydytettävä omat kulutustarpeemme sellaisella tavalla, ettemme estä tulevia sukupolvia täyttämään omia kulutustarpeitaan.

  Yhteyshenkilöt:

       Joe Hennon  (+32 2 295 35 93)

       Monica Westeren  (+32 2 299 18 30)

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Luxemburg
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen-tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 03/02/2012  |Sivun alkuun