Sökväg


Om oss
Om representationen

Förfalskning av euromynt 2011
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

27/01/2012

Antalet förfalskade euromynt som tagits ur omlopp minskade med 15 procent och minskade till 157 000 från 186 000 föregående år. Valören två euro är fortfarande det mest förfalskade myntet och utgör nästan två tredjedelar av alla förfalskade mynt som upptäcks. De låga nivåerna av förfalskade euromynt är resultatet av EU-ländernas, kommissionens och Olafs (EU:s byrå för bedrägeribekämpning) samt övriga institutioners kombinerade ansträngningar.

  Bryssel den 27 januari 2012 - IP/12/81

  Det sammanlagda antalet förfalskade mynt är mycket litet jämfört med det totala antalet av ungefär 16 miljarder äkta euromynt av de tre största valörerna (50 cent, 1 och 2 euro) som finns i omlopp, vilket motsvarar ett förfalskat mynt per 100 000 mynt.

  De omfattande åtgärder för att förebygga och upptäcka bedrägeri som införts av EU-lländerna och på EU-nivå har gett goda resultat i kampen mot förfalskning av euron. Åtgärderna omfattar bl.a. lagstiftning, teknisk analys och samarbete, samordning av brottsbekämpningen och rättsligt samarbete. Förfalskade mynt kan inte heller användas i anpassade spelautomater eller andra myntapparater.

  Enligt den nya förordningen måste finansiella institut se till att alla euromynt som sätts tillbaks i omlopp är äkta.

  När det gäller förfalskade eurosedlar togs ungefär 606 000 sedlar ur omlopp 2011 enligt Europeiska centralbanken som ansvarar för bekämpningen av sedelförfalskning. Det sammanlagda antalet av förfalskade sedlar som togs ur omlopp 2011 var 19,3 procent lägre än under 2010. De vanligaste förfalskade sedelvalörerna fortsätter att vara 20 och 50 euro.

  Kommissionen förvaltar Perikles-programmetsom utarbetats särskilt med tanke på bekämpning av förfalskningen av eurosedlar och –mynt.

  Ytterligare uppgifter finns på

  http://ec.europa.eu/anti_fraud/pages_euro/index_sv.html 

  Kontaktpersoner:

  Emer Traynor  +32 2 292 15 48

  Natasja Bohez Rubiano  +32 2 296 64 70

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Luxemburg
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europa Parlamentets Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 27/01/2012  |Till början