Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Komissio haluaa uudistaa tietosuojasääntöjä
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

27/01/2012

EU:n komissio on ehdottanut EU:n tietosuojasääntöjen kattavaa uudistusta, jotta säännöt ovat ajan tasalla teknisen kehityksen kanssa. Uudistus on tarpeen myös säännöstön yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi.

  Komissio haluaa uudistaa tietosuojasääntöjä

  EU:n tietosuojasäännöt ovat peräisin vuodelta 1995. Teknologian kehitys ja globalisoituminen ovat kuitenkin mullistaneet tavan, jolla henkilötietoja kerätään ja käytetään. Lisäksi tietosuojasäännöt on pantu täytäntöön EU-maissa eri tavoin, mikä on johtanut eroavuuksiin niiden käytännön soveltamisessa.

  Uudistuksessa mm. yhdenmukaistetaan sääntöjä niin, että samat tietosuojasäännöt ovat voimassa kaikkialla EU:ssa. Turhista hallinnollisista vaatimuksista, kuten yritysten ilmoitusvaatimuksista, luovutaan. Näin yrityksiltä säästyy vuosittain 2,3 miljardia euroa. Lisäksi ehdotetaan, että yritysten ja organisaatioiden on ilmoitettava kansalliselle valvontaviranomaiselle vakavista tietoturvaloukkauksista mahdollisimman pian, jopa vuorokauden kuluessa.

  Uudistuksen mukaan kansalaiset voivat ottaa yhteyttä oman maansa tietosuojaviranomaiseen silloin kun heidän tietojaan käsittelee EU:n ulkopuolelle sijoittautunut yritys. Lisäksi aina kun tietojenkäsittelyyn tarvitaan suostumus, se on annettava nimenomaisesti. Pelkkä olettamus, ettei asianomaisella ole mitään tietojenkäsittelyä vastaan, ei riitä. Myös ns. oikeutta tulla unohdetuksi ehdotetaan vahvistettavaksi. Tällöin käyttäjät voivat helpommin hallinnoida tietosuojariskejään verkossa ja poistaa tietonsa, ellei niiden tallentamiseen ole perusteltua syytä.

  Seuraavaksi komission ehdotuksista keskustellaan Euroopan parlamentissa ja EU:n jäsenvaltioiden kesken ministerineuvostossa. Uudet säädökset tulevat voimaan kahden vuoden kuluttua hyväksymisestä.

  Henkilötietoja ovat kaikki yksilöä koskevat tiedot riippumatta siitä, liittyvätkö ne asianomaisen yksityiselämään vai ammatilliseen tai julkiseen toimintaan. Kyseessä voi olla esim. nimi, valokuva, sähköpostiosoite, pankkiyhteystiedot, terveystiedot tai tietokoneen IP-osoite. EU:n perusoikeuskirjan mukaan jokaisella on oikeus henkilötietojensa suojaan kaikilla elämänaloilla: kotona, työpaikalla, ostoksia tehdessä tai sairaanhoidon yhteydessä, poliisiasemalla ja internetissä.

  Lue lisää uudistuksesta täältä (englanniksi).

  Lue koko lehdistötiedote.

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Sinun oikeutesi, sinun tulevaisuutesi
  Euroopan kansalaisten teemavuosi
  Italian EU-puheenjohtajuus
  Resurssitehokkuus
  Rahoitus- ja talouskriisi
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  Climate Action
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
  Moninaisuuden puolesta, syrjintää vastaan
  Viimeisin päivitys: 08/02/2012  |Sivun alkuun