Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Komissio vaatii Suomea muuttamaan ajokorttilainsäädäntöään
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

26/01/2012

Euroopan komissio on tänään päättänyt haastaa Suomen ja Portugalin unionin tuomioistuimeen, koska niiden lainsäädäntö ei vastaa ajoneuvon kuljettamiseen vaadittavaa fyysistä ja henkistä terveyttä koskevia uusia vaatimuksia.

  Euroopan komissio - lehdistötiedote

  Bryssel 26. tammikuuta 2012 – IP/12/56

  EU:n säännöt

  Moottoriajoneuvon kuljettamiseen vaadittavaa fyysistä ja henkistä terveyttä koskevat vähimmäisvaatimukset päivitettiin ja mukautettiin tieteelliseen kehitykseen kahdella vuonna 2009 annetulla direktiivillä (2009/112/EY ja 2009/113/EY )[1]. Muutoksilla tarkistettiin näkökykyä, diabetesta ja epilepsiaa koskevat vähimmäisvaatimukset.

  Päätöksen perusteet

  Suomi ei ole vieläkään saattanut mainittuja direktiivejä kokonaisuudessaan osaksi kansallista lainsäädäntöään eikä Portugali ole tehnyt sitä direktiivin 2009/113/EY osalta, vaikka määräaika päättyi jo 15. syyskuuta 2010.

  Laiminlyönnin käytännön seuraukset

  Vuoden 2009 muutosdirektiiveillä helpotetaan heikkonäköisten sekä diabetesta ja epilepsiaa sairastavien mahdollisuuksia kuljettaa ajoneuvoa liikenneturvallisuutta vaarantamatta. Aikaisempia vähimmäisvaatimuksia on voitu tarkistaa näiden ajokykyyn vaikuttavien tekijöiden hoidossa tapahtuneen tieteellisen kehityksen ansiosta.

  Lisätietoja rikkomusmenettelystä:MEMO/12/42  [1]  Nämä vähimmäisvaatimukset vahvistetaan ajokorttidirektiiveissä 91/439/ETY, jota sovelletaan tällä hetkellä, ja 2006/126/EY , jota sovelletaan vuodesta 2013 alkaen.

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Sinun oikeutesi, sinun tulevaisuutesi
  Euroopan kansalaisten teemavuosi
  Italian EU-puheenjohtajuus
  Resurssitehokkuus
  Rahoitus- ja talouskriisi
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  Climate Action
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
  Moninaisuuden puolesta, syrjintää vastaan
  Viimeisin päivitys: 26/01/2012  |Sivun alkuun