Sökväg


Om oss
Om representationen

Kommissionen föreslår reform av uppgiftsskyddet
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

25/01/2012

EU-reglerna om uppgiftsskydd härstammar från 1995. Men de tekniska framstegen och globaliseringen har förändrat det sätt på vilket våra uppgifter samlas in, görs tillgängliga och används. Dessutom har de 27 EU-länderna genomfört reglerna på olika sätt, vilket har lett till skillnader i hur de faktiskt tillämpas. Därför lägger EU-kommissionen i dag fram förslag om en genomgripande reform av EU:s regler om uppgiftsskydd för stärka rätten till integritet på nätet och främja den digitala ekonomin i EU.

  Europeiska kommissionen – pressmeddelande

  Bryssel den 25 januari 2012. IP/11/46

  Kommissionens förslag uppdaterar och moderniserar principerna i 1995 års dataskyddsdirektiv så att rätten till integritet tryggas även i framtiden. Förslagen omfattar ett meddelande om kommissionens politiska mål och två lagförslag: en förordning med en allmän EU-ram för skydd av personuppgifter och ett direktiv om skydd av personuppgifter som behandlas i samband med förebyggande, avslöjande, utredning eller lagföring av brott, samt andra insatser inom rättsväsendet.

  Med reformen vill man införa en enda uppsättning reglerom uppgiftsskydd för hela EU. Onödiga administrativa krav, t.ex. anmälningskrav för företag, avlägsnas. På så sätt sparar företagen ca 2,3 miljarder euro per år.

  Vidare föreslås det t.ex. att företag och organisationer så snart som möjligt måste underrätta den nationella tillsynsmyndigheten om allvarliga dataintrång (om möjligt inom 24 timmar).

  Enligt reformen kan människor vända sig till dataskyddsmyndigheten i sitt land, även när deras personuppgifter behandlas av ett företag som är etablerat utanför EU. Om samtycke krävs för uppgifter som ska behandlas, klargörs det att detta måste ges uttrycklige, enbart ett antagande att den berörda personen inte har något emot det räcker inte.

  Dessutom föreslås en ”rätt att bli bortglömd”. Det kommer att hjälpa människor att bättre hantera uppgiftsskyddsriskerna på nätet.

  Kommissionens förslag vidarebefordras nu till Europaparlamentet och ministerrådet för diskussion. De kommer att få rättslig verkan två år efter att de har antagits.

  Personuppgifter är uppgifter som rör en enskild person, oavsett om de avser hans eller hennes privat- eller yrkesliv eller offentliga liv. Det kan vara allt från namn, foto, e-postadress, bankuppgifter, meddelanden på sociala nätverk på internet och din medicinska information till din dators IP-adress. Enligt EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna har var och en rätt till skydd av sina personuppgifter på alla områden i livet: hemma, på arbetet, när man handlar, hos läkaren, på en polisstation eller på internet.

  Presspaket – uppgiftsskyddsreformen

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Luxemburg
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europa Parlamentets Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 25/01/2012  |Till början