Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Komissio haluaa uudistaa tietosuojasääntöjä
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

25/01/2012

EU:n tietosuojasäännöt ovat peräisin vuodelta 1995. Teknologian kehitys ja globalisoituminen ovat kuitenkin mullistaneet tavan, jolla henkilötietoja kerätään ja käytetään. Lisäksi tietosuojasäännöt on pantu täytäntöön EU-maissa eri tavoin, mikä on johtanut eroavuuksiin niiden käytännön soveltamisessa. Tämän vuoksi EU:n komissio on tänään ehdottanut EU:n tietosuojasääntöjen kattavaa uudistusta. Tarkoituksena on vahvistaa yksityisyydensuojaa verkkoympäristössä ja antaa lisäpotkua Euroopan digitaalitaloudelle.

  Euroopan komissio - Lehdistötiedote

  Bryssel 25. tammikuuta 2012IP/11/1581

  Komission ehdotuksilla päivitetään ja uudistetaan vuoden 1995 tietosuojadirektiivissä vahvistetut periaatteet, jotta yksityisyyteen liittyvät oikeudet voidaan taata myös tulevaisuudessa. Uudistuspaketin muodostavat tiedonanto, jossa esitellään komission tavoitteet, ja kaksi säädösehdotusta. Asetusehdotuksella vahvistetaan EU:n yleinen tietosuojakehys. Direktiiviehdotuksella puolestaan vahvistetaan säännöt henkilötietojen suojaamiseksi tilanteissa, joissa niitä käsitellään rikosten ehkäisemistä, selvittämistä, tutkintaa ja syytteeseenpanoa ja tähän liittyviä oikeustoimia varten.

  Uudistuksessa mm. yhdenmukaistetaan sääntöjä niin, että samat tietosuojasäännöt ovat voimassa kaikkialla EU:ssa. Turhista hallinnollisista vaatimuksista, kuten yritysten ilmoitusvaatimuksista, luovutaan. Näin yrityksiltä säästyy vuosittain 2,3 miljardia euroa. Lisäksi ehdotetaan, että yritysten ja organisaatioiden on ilmoitettava kansalliselle valvontaviranomaiselle vakavista tietoturvaloukkauksista mahdollisimman pian (mahdollisuuksien mukaan vuorokauden kuluessa). Uudistuksen mukaan kansalaiset voivat ottaa yhteyttä oman maansa tietosuojaviranomaiseen silloin kun heidän tietojaan käsittelee EU:n ulkopuolelle sijoittautunut yritys. Lisäksi aina kun tietojenkäsittelyyn tarvitaan suostumus, se on annettava nimenomaisesti. Pelkkä olettamus, ettei asianomaisella ole mitään tietojenkäsittelyä vastaan, ei riitä. Myös ns. oikeutta tulla unohdetuksi ehdotetaan vahvistettavaksi. Tällöin käyttäjät voivat helpommin hallinnoida tietosuojariskejään verkossa ja poistaa tietonsa, ellei niiden tallentamiseen ole perusteltua syytä.

  Seuraavaksi komission ehdotuksista keskustellaan Euroopan parlamentissa ja EU:n jäsenvaltioiden kesken ministerineuvostossa. Uudet säädökset tulevat voimaan kahden vuoden kuluttua hyväksymisestä.

  Henkilötietoja ovat kaikki yksilöä koskevat tiedot riippumatta siitä, liittyvätkö ne asianomaisen yksityiselämään vai ammatilliseen tai julkiseen toimintaan. Kyseessä voi olla nimi, valokuva, sähköpostiosoite, pankkiyhteystiedot, verkkoyhteisöpalvelussa julkaistut postaukset, terveystiedot tai tietokoneen IP-osoite. EU:n perusoikeuskirjan mukaan jokaisella on oikeus henkilötietojensa suojaan kaikilla elämänaloilla: kotona, työpaikalla, ostoksia tehdessä tai sairaanhoidon yhteydessä, poliisiasemalla ja internetissä.

  Tietosuojauudistusta koskeva tietopaketti lehdistölle

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Luxemburg
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen-tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 25/01/2012  |Sivun alkuun