Sökväg


Om oss
Om representationen

Gemensam jordbrukspolitiken redan i 50 år
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

23/01/2012

EU-kommissionen har i dag inlett informationskampanjen CAP@50 för att fira den gemensamma jordbrukspolitikens 50-årsjubileum. Den gemensamma jordbrukspolitiken (engelsk förkortning: CAP) är en hörnsten i den europeiska integreringen. Denna politik har i ett halvt sekel bidragit till säkra livsmedel och en levande landsbygd. Den årslånga informationskampanjen omfattar en interaktiv webbplats, en vandringsutställning, audiovisuellt material och trycksaker. Dessutom kommer en rad evenemang att anordnas i Bryssel och i EU-länderna.

  Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

  Bryssel den 23 januari 2012. IP/12/36

  Informationskampanjen CAP@50, med mottot ”Ett partnerskap mellan Europa och jordbrukare”, har i dag inletts vid ett evenemang i Bryssel. Fler än 150 gäster med koppling till den gemensamma jordbrukspolitiken och dess pågående reform deltog. Bland deltagarna märktes EU-institutionernas företrädare, tidigare jordbrukskommissionärer och företrädare för jordbruks- och livsmedelssektorn. (Se videoklippet från evenemanget).

  Under hela 2012 kommer en rad evenemang att anordnas i medlemsländerna och på EU-nivå. Dessutom kommer en vandringsutställning att turnera i Europa från och med våren 2012. Den kommer att visas på olika EU-institutioner och i flera medlemsländer.

  På den flerspråkiga webbplatsen för den gemensamma jordbrukspolitikens 50-årsjubileum kommer man att lägga ut en film som visar hur jordbruket påverkar vårt vardagsliv och ett videoklipp där kommissionären presenterar den aktuella informationskampanjen. Informationen om de olika evenemang som anordnas i hela Europa kommer kontinuerligt att uppdateras. Logotypen ”50 år av gemensam jordbrukspolitik, Redo för framtiden” kommer att kunna laddas ner från kampanjens webbplats.

  Mer information

  Informationskampanjen om den gemensamma jordbrukspolitikens 50-årsjubileum (med alla videoklippen och logotypen):

  http://ec.europa.eu/agriculture/50-years-of-cap/index_sv.htm

  MEMO/12/32

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Luxemburg
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europa Parlamentets Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 23/01/2012  |Till början