Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Komissio pyrkii parantamaan eläinten hyvinvointia
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

19/01/2012

EU:n komissio on tänään hyväksynyt uuden nelivuotisen strategian (2012–2015), jolla pyritään tehostamaan eläinten hyvinvoinnin parantamista Euroopan unionissa.

  Euroopan komissio - lehdistötiedote

  Bryssel 19. tammikuuta 2012 – IP/12/28

  Muutokseen oli tarvetta, koska eläinten hyvinvointia koskeva EU-lainsäädäntö on kehitetty vastineena olosuhteisiin ja poliittiseen kysyntään 30 vuoden aikana. Se on monilta osin tarkkaa ja sektorikohtaista, mutta sen kattavuus on hajanainen. Koska sääntöjä sovelletaan EU-maissa epätasaisesti, toimintaedellytykset tällä tärkeällä talouden sektorilla eivät ole yhtäläiset. Lainsäädäntöä sovelletaan olosuhteissa, joissa sekä ilmasto, maaperä että kasvatusmenetelmät ovat erilaisia, joten on ilmeistä, että eläinten hyvinvointia koskevaa EU-lainsäädäntöä on muutettava.

  Uusi strategia hyväksyttiin komission tiedonantona Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle.

  Komission tiedonannossa todetaan, että yksi tärkeimmistä eläinten hyvinvointia EU:ssa heikentävistä syistä on se, että EU-maat ovat jättäneet EU-lainsäädännön panematta täytäntöön useilla aloilla. Täysimääräistä ja tasapainoista sääntöjen toimeenpanoa jarruttaa myös se, että markkinat eivät tarjoa riittävästi taloudellisia kannustimia niiden noudattamiseen.

  Lisäksi tiedonnossa todetaan, että useilla alan toimijoilla ei ole riittävää tietämystä asiasta, ja osoitetaan EU-lainsäädännössä olevat puutteet, joiden takia tiettyjen eläinluokkien riittävä hyvinvointi on vaikea taata.

  Strategiassa esitetään kaksiosaista lähestymistapaa ongelmien ratkaisemiseksi: ehdotus eläinten hyvinvointia koskevaksi kattavaksi lainsäädännöksi ja nykytoimien vahvistaminen. Lainsäädäntöehdotuksella pyritään edistämään innovatiivista lähestymistapaa, jossa keskitytään mekaanisten toimien sijasta konkreettiseen tuloksiin eläinten hyvinvoinnin parantamisessa ja jossa huomio keskitetään koulutukseen ja alan toimijoiden ammattitaitovaatimuksiin.

  Komission nykyisten toimien vahvistaminen ja optimointi käsittää puolestaan seuraavaa: kehitetään välineitä, joilla varmistetaan, että EU-maat noudattavat oikeudellisia vaatimuksia, lisätään kansainvälistä yhteistyötä eläinten hyvinvointia koskevissa asioissa, annetaan kuluttajille enemmän tietoa ja suoritetaan tutkimuksia siitä, minkä suhteen eläinten hyvinvoinnissa on eniten ongelmia. 

  Komissio esitti eläinten hyvinvointia koskevan strategian ensimmäistä kertaa vuonna 2006. EU:n maatiloilla on noin 2 miljardia lintua (kanoja lihantuotantoa varten, munivia kanoja, kalkkunoita, ankkoja ja hanhia) ja 300 miljoonaa nisäkästä (lehmiä, sikoja, lampaita jne.). Myös lemmikkejä on EU:ssa melkoisen paljon. Unionissa arvioidaan asustavan noin 100 miljoonaa koiraa ja kissaa.

  Lisätietoja:

  http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/actionplan/actionplan_en.htm

  MEMO/12/18

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Kirjoituskilpailu
  Latvia
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 19/01/2012  |Sivun alkuun