Sökväg


Om oss
Om representationen

Avfall skapar jobb och sparar pengar
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

13/01/2012

En undersökning som EU-kommissionen offentliggör i dag visar att ett fullständigt genomförande av EU:s lagstiftning om avfall skulle spara 72 miljarder euro per år. Det skulle även öka årsomsättningen i EU:s sektor för avfallshantering och återvinning med 42 miljarder euro och skapa över 400 000 jobb fram till 2020. Olaglig avfallshantering i EU-länderna gör att man missar möjligheter till ekonomisk tillväxt, men striktare nationella inspektioner och bättre kunskap om avfallshantering skulle ge stora förbättringar.

  Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

  Bryssel den 13 januari 2012. IP/12/18

  EU:s sektor för avfallshantering och återvinning är mycket dynamisk, men där finns ändå ekonomiska möjligheter med en stor tillväxtpotential. Omsättningen var 145 miljarder euro 2008, vilket motsvarar cirka 1 % av EU:s BNP och 2 miljoner jobb. Om EU:s regler följdes skulle det hjälpa till att skapa en sektor med 2,4 miljoner jobb och en sammanlagd årsomsättning på 187 miljarder euro.

  Det underliggande problemet är att priser inte speglar den verkliga kostnaden för bortskaffande av varor. Om de gjorde det skulle det förhindra att avfallet uppkommer över huvud taget. Dessutom saknar många EU-länder fortfarande fungerande system för separat insamling och återvinning. Bristen på system för kontroll och efterlevnad är ett annat hinder, tillsammans med bristen på tillförlitliga uppgifter om avfallshantering.

  Enligt undersökningen behöver vi veta mer om avfall. Det krävs bättre data och systematisk övervakning av hur lagarna fungerar i praktiken. Ett framsteg på området är att Eurostat nyligen inrättat ett centrum för avfallsdata.

  Av undersökningen framgår det också att bättre användning av principen att förorenaren betalar och av ekonomiska metoder, t.ex. höjda kostnader för bortskaffande, kan bidra till att lagarna efterlevs och finansiera avfallshanteringen.

  Dessutom behöver inspektionerna och övervakningen stärkas. Det kan innebära att en revisionsfunktion införs på EU-nivå, och eventuellt gemensamma inspektionsstandarder.

  Ett relativt kostnadseffektivt alternativ för att stärka övervakningen av genomförandet på EU-nivå kan vara att utnyttja Europeiska miljöbyråns expertis och kapacitet. Det skulle ge lägre administrativa kostnader än om man inrättar en ny byrå som arbetar enbart med avfall.

  Inom EU används 16 ton material per person och år, varav 6 ton blir avfall och hälften av avfallet går till deponi. Många EU-länder använder deponi som den främsta metoden för avfallshantering. Detta fortsätter i strid med EU:s gällande lagar om avfall, och situationen är ohållbar.

  Mer information:

  Undersökningen Implementation of EU waste legislation for Green Growth .

  Jämförande statistik om avfallshantering i EU-länder.

  Rapport från 2011 om den temainriktade strategin för förebyggande och återvinning av avfall

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Luxemburg
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europa Parlamentets Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 13/01/2012  |Till början