Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Jäte – mahdollisuus luoda työpaikkoja ja alentaa kustannuksia
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

13/01/2012

EU:n jätelainsäädännön täydellinen täytäntöönpano toisi vuosittain 72 miljardin euron säästöt, kasvattaisi EU:n jätehuolto- ja kierrätyssektorin vuosittaista liikevaihtoa 42 miljardilla eurolla ja loisi vuoteen 2020 mennessä 400 000 työpaikkaa. Tämä käy ilmi tänään julkaistusta EU:n komission tutkimuksesta. Jätteiden laiton käsittely estää hyödyntämästä taloudellisen kasvun mahdollisuuksia. Kansallisen valvonnan tehostaminen ja tietämyksen lisääminen jätehuollosta parantaisivat tilannetta kuitenkin huomattavasti.

  Euroopan komissio - lehdistötiedote

  Bryssel 13. tammikuuta 2012 – IP/12/18

  EU:n jätehuolto- ja kierrätyssektori on hyvin dynaaminen, mutta sen taloudellisia mahdollisuuksia voitaisiin vielä laajentaa huomattavasti. Vuonna 2008 sektorin 145 miljardin euron liikevaihto oli noin 1 prosentti EU:n BKT:sta ja sektorilla oli kaksi miljoonaa työpaikkaa. EU:n toimintapolitiikan noudattaminen auttaisi luomaan sektorille 2,4 miljoonaa työpaikkaa ja nostamaan sen vuosittaisen liikevaihdon 187 miljardiin euroon.

  Ongelmallista on kuitenkin se, että useimmat hinnat eivät sisällä tavaroiden loppukäsittelyn todellisia kustannuksia. Jos ne sisältäisivät, voitaisiin helpommin ehkäistä jätteen syntymistä. Lisäksi monilta EU-mailta puuttuu edelleen erilliskeräykseen, kierrätykseen ja jätteen hyödyntämiseen soveltuva infrastruktuuri. Ongelmia aiheuttavat myös järjestelmällisten tarkastusten ja säännösten noudattamisen valvontamekanismien sekä jätehuoltoa koskevien luotettavien tietojen puuttuminen.

  Tutkimuksen mukaan tarvitaan enemmän tietoa jätteistä. Tarvitaan parempia tietoja ja järjestelmällistä seurantaa siitä, miten lainsäädäntö toimii käytännössä. Tässä asiassa onkin edistytty, varsinkin Eurostatin hiljattain perustaman tietokeskuksen myötä. Tutkimuksesta käy ilmi myös, että aiheuttamisperiaatteen (pilaaja maksaa -periaatteen) parempi käyttö ja taloudellisten välineiden laajempi käyttö auttaisivat varmistamaan sääntöjen noudattamista ja tarvittavien taloudellisten varojen saamista jätehuoltoa varten.  EU-maiden tarkastus- ja seurantavalmiuksia on lisäksi vahvistettava. Tämä saattaisi tarkoittaa EU:n tason tarkastuskapasiteettia ja mahdollisesti yhteisiä tarkastussääntöjä. Eräs varsin kustannustehokas vaihtoehto seurannan täytäntöönpanon vahvistamiseksi EU:n tasolla voisi olla Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) asiantuntemuksen ja valmiuksien hyödyntäminen. Tämän vaihtoehdon hallinnolliset kustannukset olisivat alhaisemmat kuin uuden, jäteasioihin keskittyvän viraston perustamisen kustannukset.

  EU:n taloudessa kulutetaan vuosittain 16 tonnia materiaaleja henkeä kohden. Tästä määrästä kuusi tonnia muuttuu jätteeksi, josta puolet sijoitetaan kaatopaikalle. Useissa EU-maissa suosituin jätehuoltovaihtoehto on kaatopaikalle sijoittaminen. Tämä käytäntö jatkuu edelleen huolimatta voimassa olevasta EU:n jätelainsäädännöstä, vaikka se on ympäristön kannalta kestämätöntä.

  Lisätietoja

  Katso vertailevia tilastotietoja EU-maiden jätehuoltotoiminnoista täältä.

  Katso vuonna 2011 annettu kertomus edistymisestä jätteen syntymisen ehkäisemistä ja kierrätystä koskevan teemakohtaisen strategian täytäntöönpanossa täältä.

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Kirjoituskilpailu
  Latvia
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 13/01/2012  |Sivun alkuun