Sökväg


Om oss
Om representationen

Gemensam webbportal för gränsöverskridande moms
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

13/01/2012

Affärsverksamhet i mer än ett EU-land innebär ofta kontakter med flera skattemyndigheter på olika språk.Det kan vara mycket betungande och dyrt för företag att hantera de olika momsreglerna. Det förslag som antas i dag är ett första steg mot en gemensam webbportal för alla e-tjänster som från och med den 1 januari 2015 kommer att hjälpa företagen. Till en början kommer den att gälla e-handel, radio- och tv-sändningar och telekomtjänster.I framtiden kommer kommissionen att försöka utvidga portalen till andra varor och tjänster.

  Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

  Bryssel den 13 januari 2012. IP/12/17

  I det nyligen antagna meddelandet om mervärdesskattens framtid betonas att en fullt fungerande gemensam webbportal har hög prioritet. Det är också en åtgärd som föreslås i kommissionens plan för att minska administrationen.

  Dagens förslag gäller områden där det krävs gemensamma regler, t.ex. systemets omfattning, rapporteringsskyldigheter, momsdeklarationer, valuta, betalningar och bokföring. Den 1 januari 2015 införs en miniversion av en gemensam portal för EU:s leverantörer av telekomtjänster, radio- och tv-sändningar och e-tjänster. Det kommer att göra det mycket enklare att följa EU:s momsregler. Tack vare den gemensamma portalen kommer företagen att kunna deklarera och betala moms i det EU-land där de är etablerade i stället för i kundens hemland. Den gemensamma webbportalen, som för närvarande är begränsad till e-tjänsteleverantörer från länder utanför EU, håller på att utvidgas till företag inom EU, till radio- och tv-sändningar och telekomtjänster. I framtiden är avsikten att utvidga den till fler verksamheter, däribland leverans av varor.

  Det förslag som kommissionen antar i dag är ett första steg i ett stort arbetsprogram som ska leda till att det nya systemet införs inom kort.Kommissionen uppmanar alla EU-länder att godkänna åtgärderna under 2012. En gemensam strategi är viktig för att man ska kunna utforma de it-system som krävs för informationsutbyte mellan skattemyndigheter i de 27 EU-länderna och för att åtgärden ska kunna genomföras senast 2015.

  Den 1 januari 2015 ändras momsreglerna för platsen för tillhandahållande av tjänster för företag som erbjuder telekomtjänster, radio- och tv-sändningar eller e-tjänster i EU. Momsen ska betalas där köparen hör hemma. Därför behöver den gemensamma webbportalens nuvarande omfattning utvidgas.

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Luxemburg
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europa Parlamentets Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 13/01/2012  |Till början