Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Keskitetty asiointipiste helpottaa alv-asioiden hoitoa EU:n rajatylittävässä liiketoiminnassa
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

13/01/2012

Liiketoiminnan harjoittaminen useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa edellyttää usein asioimista useammassa verohallinnossa ja eri kielillä.Moninkertaisten alv-velvoitteiden hoitaminen voi olla yrityksille hyvin raskasta ja kallista.Tänään hyväksytty ehdotus on ensimmäinen askel kohti kaikki sähköiset palvelut kattavaa keskitettyä asiointipistettä, jota yritykset voivat käyttää 1. tammikuuta 2015 alkaen.EU:n rajatylittävän kaupan keskitettyä asiointipistettä koskevaa lähestymistapaa sovelletaan ensiksi sähköiseen kaupankäyntiin, radio- ja televisiolähetystoimintaan sekä televiestintäpalveluihin.Komissio  pyrkii tulevaisuudessa laajentamaan keskitetyn asiointipisteen koskemaan asteittain myös muita tavaroita ja palveluja.

  Euroopan komissio - Lehdistötiedote

  Bryssel 13. tammikuuta 2012 – IP/12/17

  Hiljattain annetussa alv:n tulevaisuutta käsittelevässä tiedonannossa korostettiin sitä, että keskitetyn asiointipisteen kehittäminen täyteen mittaansa on ensisijainen toimenpide, joka sisältyy komission suunnitelmaan vähentää hallinnollista rasitusta.

  Tänään esitetyssä ehdotuksessa käsitellään muun muassa järjestelmän soveltamisalaa, raportointivelvoitteita, alv-ilmoituksia, valuuttaa, maksuja ja kirjanpitoa. Kaikille näille tarvitaan yhteiset säännöt. Kuluttajille tarkoitettujen televiestintäpalvelujen, radio- ja televisiolähetyspalvelujen ja sähköisten palvelujen EU-tarjoajille tarkoitettu keskitetty minipalvelupiste otetaan käyttöön 1. tammikuuta 2015, ja se on iso edistysaskel EU:n alv-sääntöjen yksinkertaistamisessa. Tällaisen keskitetyn asiointipisteen avulla yrityksillä on mahdollisuus ilmoittaa ja maksaa arvonlisäverot sijoittautumisjäsenvaltiossaan asiakkaan kotijäsenvaltion asemesta. Keskitetyn palvelupisteen järjestelmää, jonka toiminta rajoittuu tällä hetkellä EU:n ulkopuolisiin sähköisten palvelujen tarjoajiin, laajennetaan parhaillaan koskemaan EU:n yrityksiä sekä sähköisten palvelujen lisäksi myös televiestintä- ja radio- ja televisiopalveluja. Tavoitteena on laajentaa keskitetty palvelupiste kattamaan vielä useammat toiminnot kuten tavaratoimitukset.

  Komission tänään hyväksymä ehdotus on ensimmäisen toimi laajassa työohjelmassa, jolla uusi alv-järjestelmä pannaan oikea-aikaisesti ja onnistuneesti täytäntöön.  Komissio kehottaa kaikkia EU-maita hyväksymään nämä toimenpiteet vuonna 2012. Yhteinen lähestymistapa on olennaisen tärkeää suunniteltaessa tietojärjestelmiä, jotka takaavat tarvittavan tietojen vaihdon EU-maiden veroviranomaisten välillä ja alv-järjestelmän täysimääräisen täytäntöönpanon vuoteen 2015 mennessä.

  Televiestintäpalveluja, radio- ja televisiopalveluja sekä sähköisiä palveluja EU-asiakkaille tarjoavien yritysten palvelunsuorituspaikkaa koskevat alv-säännöt muuttuvat 1. tammikuuta 2015. Alv tulee maksettavaksi asiakkaan kotimaassa. Tämän vuoksi nykyisen keskitetyn asiointipisteen järjestelmää on laajennettava.

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Kirjoituskilpailu
  Latvia
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 13/01/2012  |Sivun alkuun