Sökväg


Om oss
Om representationen

EU-invånarna vill vara aktiva som äldre, visar ny studie
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

13/01/2012

Mer än 60 % anser att man bör ha möjlighet att fortsätta jobba trots att man nått pensionsåldern, och en tredjedel säger att de själva skulle vilja jobba längre. Förvånansvärt nog är denna åsikt vanligare bland personer som är nära pensionsåldern än bland yngre. Resultaten av Eurobarometerundersökningen publiceras i dag av EU-kommissionen som en inledning på Europaåret 2012 för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. En färsk Eurobarometerundersökning visar att 71 % av invånarna i EU visserligen är medvetna om att befolkningen blir allt äldre, men att bara 42 % är bekymrade över utvecklingen. Detta står i skarp kontrast till beslutsfattarnas uppfattning, som är att den åldrande befolkningen utgör en stor utmaning. De flesta anser att personer över 55 år har stor betydelse på många viktiga samhällsområden.

  Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

  Bryssel den 13 januari 2012. IP/12/16

  Eurobarometerundersökningen gällde fem områden – den allmänna uppfattning om ålder och äldre, äldre i arbetslivet, pensioner och pensionering, frivilligarbete och stöd till äldre samt en åldersvänlig miljö.

  Undersökningen visar att definitionen av ”ung” och ”gammal” varierar avsevärt från land till land. I Sverige, Portugal och Malta anses folk under 37 år vara unga, medan man i Cypern och Grekland betraktas som ung ända tills man fyller 50 år. I genomsnitt menar människorna i Europa att man börjar betraktas som gammal precis före 64 år men att man inte längre betraktas som ung från det man är 41,8 år. Åsikterna varierar dock efter ålder och kön – kvinnor sätter gränsen vid 65,0 år, medan männen anser att man är gammal vid 62,7 år.

  Endast en av tre i Europa håller med om att den normala pensionsåldern måste höjas senast 2030, trots att detta uttryckligen är målet för politiken i många EU-länder i dag. Många (61 %) stöder dock tanken om att man bör tillåtas att fortsätta jobba även efter det att man nått den normala pensionsåldern. Över hälften (53 %) är emot en obligatorisk pensionsålder, men här går åsikterna starkt isär i olika EU-länder.

  Den normala pensionsåldern är i de flesta fall 65 år, men år 2009 var den genomsnittliga åldern för utträde från arbetsmarknaden cirka 61,5 år. Drygt fyra av tio (42 %) EU-invånare tror att de kommer att klara av att sköta sitt nuvarande jobb efter det att de fyllt 65, medan 17 % väntar sig att de inte kommer att kunna fortsätta i sitt nuvarande jobb tills de fyller 60.  En tredjedel säger att de vill fortsätta jobba efter att de nått pensionsåldern, och tanken på att kombinera ett deltidsjobb med deltidspension är mer lockande än heltidspension för nästan två tredjedelar av befolkningen.

  Med Europaåret för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna 2012 vill man lyfta fram det faktum att äldre människor ger ett värdefullt bidrag till samhället, och uppmuntra åtgärder som skapar bättre förutsättningar för människor att förbli aktiva som äldre.

  Läs mer:

  Europaåret för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 13/01/2012  |Till början