Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Kyselyn mukaan eurooppalaiset ovat valmiita ikääntymään aktiivisina
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

13/01/2012

Yli 60 prosenttia eurooppalaisista katsoo, että työntekoa olisi voitava jatkaa eläkeiän saavuttamisen jälkeen, ja kolmannes haluaa itse työskennellä kauemmin. Tätä mieltä ovat yllättäen useammin lähempänä eläkeikää olevat kuin nuorempi sukupolvi. Tämä käy ilmi uuden eurobarometri-kyselyn tuloksista. Komissio esitteli tulokset tänään aktiivisena ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden eurooppalaisen teemavuoden 2012 käynnistämisen yhteydessä. Kyselyn perusteella eurooppalaisista 71 prosenttia on tietoisia väestön ikääntymisestä, mutta vain 42 prosenttia on kehityksestä huolissaan. Tämä on jyrkässä ristiriidassa poliittisten päättäjien näkemyksiin, sillä he pitävät ikääntymistä merkittävänä haasteena. Useimmat kansalaiset ovat sitä mieltä, että yli 55-vuotiailla on merkittävä rooli yhteiskunnan tärkeimmillä aloilla.

  Euroopan komissio - lehdistötiedote

  Bryssel 13. tammikuuta 2012 - IP/12/16

  Eurobarometri-kysely kattaa viisi aluetta, jotka ovat yleinen näkemys iästä ja iäkkäistä ihmisistä, iäkkäät työntekijät, eläkkeelle jääminen ja eläkkeet, vapaaehtoistyö ja iäkkäiden ihmisten tukeminen sekä ikäystävällinen ympäristö.

  Kysely osoittaa, että "nuoren" ja "iäkkään" määritelmä vaihtelee voimakkaasti eri maiden välillä. Maltalla, Portugalissa ja Ruotsissa alle 37-vuotiaita pidetään nuorena, kun taas Kyproksella ja Kreikassa ihmisiä pidetään nuorena 50 ikävuoteen saakka. Keskimäärin eurooppalaiset katsovat, että ihmisiä aletaan pitää iäkkäinä juuri ennen 64:ää ikävuotta ja että ihmisiä ei pidetä nuorena enää 41,8 ikävuoden jälkeen. Myös eri ikäisten ja eri sukupuolta olevien mielipiteet vaihtelevat – naisten mielestä ihminen ikääntyy hiukan myöhemmin (65 ikävuodesta) kuin miesten mielestä (62,7 ikävuodesta).

  Työnteon suhteen vain joka kolmas eurooppalaisista on samaa mieltä siitä, että virallista eläkeikää olisi nostettava vuoteen 2030 mennessä, vaikka sen nostaminen on selkeä poliittinen prioriteetti monissa jäsenmaissa. Ollaan kuitenkin vahvasti sitä mieltä (61 %), että ihmisillä pitäisi olla mahdollisuus jatkaa työntekoa virallisen eläkeiän saavuttamisen jälkeen. 53 prosenttia ei pidä pakollisen eläkeiän käsitettä hyvänä; mielipiteet vaihtelevat kuitenkin erittäin suuresti jäsenmaiden välillä.

  Vaikka tyypillinen eläkeikä on 65 vuotta, työvoiman keskimääräinen eläkkeelle jäämisen ikä vuonna 2009 oli 61,5 vuotta. 42 prosenttia eurooppalaisista uskoo, että he kykenevät tekemään nykyistä työtään vielä 65 ikävuoden jälkeen, kun taas 17 prosenttia ei usko pystyvänsä jatkamaan nykyisessä työssään 60-vuotiaaksi.  Kolmannes eurooppalaisista sanoo, että he haluaisivat jatkaa työntekoa saavutettuaan eläkeiän. Kaksi kolmasosaa taas haluaisi mieluummin tehdä töitä osa-aikaisesti ja olla osa-aikaisesti eläkkeellä.

  Lue lisää aktiivisena ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden eurooppalaisen teemavuodesta 2012 täältä.

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Kirjoituskilpailu
  Latvia
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 13/01/2012  |Sivun alkuun