Sökväg


Om oss
Om representationen

Enklare att betala säkert via kort, internet och mobilen
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

11/01/2012

Vi köper elektroniska tågbiljetter, överför pengar med mobiltelefonen, handlar mat online och betalar med bankkortet utomlands. Shopping- och betalningsvanorna i Europa håller på att förändras radikalt. En säker och tydlig integrerad betalningsmiljö i hela EU kan leda till effektivare, modernare och tryggare betalningsmetoder som är till nytta för kunder, handlare och betalningsleverantörer. Med samrådet om den grönbok som antas i dag efterfrågar kommissionen berörda parters synpunkter om vilka hinder som står i vägen för en ytterligare marknadsintegrering och hur hindren kan undanröjas.

  IP/12/11

  E-betalningar är avgörande för alla konsumenter, vare sig de köper något i butik eller handlar via internet. I hela EU används över 700 miljoner betalkort, e-handeln ger enorma möjligheter och antalet smarta telefoner ökar i rasande fart. I grönboken analyseras de hinder som står i vägen för en europeisk marknadsintegrering av dessa lovande betalningstekniker.

  I grönboken analyseras dagens situation för kort- och internetbetalningar och mobila betalningar i Europa. Man fastställer skillnaderna mellan dagens läge och visionen om en helt integrerad betalningsmarknad, och de hinder som ger upphov till skillnaderna. Målet med grönboken är att sätta igång ett brett samråd med berörda parter för att bekräfta eller bidra till kommissionens analys och hjälpa till att hitta rätt sätt att förbättra marknadsintegreringen.

  Centrala frågor som tas upp i grönboken är bl.a. marknadstillträde för befintliga och nya tjänsteleverantörer samt betalningssäkerhet och dataskydd. Andra viktiga frågor är tydlig och effektiv prissättning för betalningstjänster, teknisk standardisering samt driftskompatibilitet mellan tjänsteleverantörer.

  God styrning är ytterligare en avgörande aspekt som är övergripande för de här frågorna. Med andra ord, hur kan man på bästa sätt undanröja de hinder som upptäckts så att förbättringarna kan förverkligas inom en rimlig tid?

  Synpunkter på grönboken kan lämnas till den 11 april 2012. Efter en noggrann analys av de synpunkter som lämnats under samrådet kommer kommissionen att meddela vilka kommande steg som ska vidtas före sommaren 2012.

  Se även MEMO/12/6.

  Mer information

  http://ec.europa.eu/internal_market/payments/index_en.htm

   

  Kontaktpersoner:

  Chantal Hughes (+32-2) 296 44 50

  Carmel Dunne (+32-2) 299 88 94

  Marisa Gonzalez Iglesias (+32-2) 295 19 25

  Maria Madrid Pina (+32-2) 295 45 30

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 13/01/2012  |Till början