Sökväg


Om oss
Om representationen

Handelsplan fördubblar den europeiska e-handeln fram till 2015
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

11/01/2012

Utvecklingen av elektronisk handel och onlinetjänster erbjuder enorma möjligheter och kommer att kan ge stora ekonomiska, sociala och samhälleliga vinster. Internetekonomin skapar 2,6 arbetstillfällen för varje "traditionellt" arbetstillfälle som försvinner. Internet ökar också konsumenternas valfrihet, även på landsbygden och i isolerade områden. Vinsterna genom lägre priser online och ett ökat utbud av tillgängliga varor och tjänster uppskattas till 11,7 miljarder euro – en siffra som motsvarar 0,12 % av EU:s BNP. Många hinder måste undanröjas innan konsumenterna och företagen helhjärtat kan satsa på onlinetjänster: Bestämmelserna är ofta verkningslösa eller osäkra, erbjudandena är svåra att tolka och jämföra och betalningssätten och leveransmetoderna är ofta dyra och opraktiska.

  IP/12/10

  Därför har kommissionen i dag lagt fram ett meddelande med 16 konkreta åtgärder som syftar till att fram till 2015 fördubbla e-handelns andel av detaljhandelns försäljning (i dag 3,4 %) och Internetbranschens andel av EU:s BNP (i dag under 3 %). Handel och tjänster online skulle kunna stå för mer än 20 % av tillväxten och de nya arbetstillfällena i vissa EU-länder (t.ex. Frankrike, Tyskland, Storbritannien och Sverige).

  En handlingsplan föreslås som kommer att underlätta den gränsöverskridande tillgången till varor och internetinnehåll och på sikt åtgärda problemen med betalning och leveranser och säkra konsumentskydd och konsumentinformation. Den kommer också att främja tvistlösning och indragning av olagligt innehåll. Det här kommer att ge ett säkrare internet som är förenligt med de grundläggande rättigheterna och friheterna. Det handlar om att skapa villkor som främjar utvecklingen av en digital inre marknad genom att undanröja hinder och främja investeringar i trådlös konnektivitet och den nya generationens fasta infrastrukturer och samtidigt utveckla datamolntjänster.

  Meddelandet behandlar också de hinder som står i vägen för internetekonomins utveckling: Det lagliga och gränsöverskridande utbudet är alldeles för begränsat, konsumentskyddet och konsumentinformationen är otillfredsställande, systemen för leverans och betalning är inte tillräckligt effektiva, det är fortfarande alldeles för svårt att göra något åt olagligt innehåll och det finns risk för ökad it-brottslighet.

  Se även MEMO/12/5.

  Ytterligare information på engelska:

  http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/index_en.htm

  http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

  http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/market_studies/e_commerce_study_en.htm

   

  Kontaktpersoner:

  Chantal Hughes  (+32-2) 296 44 50

  Ryan Heath  (+32-2) 296 17 16

  Frédéric Vincent  (+32-2) 298 71 66

  Carmel Dunne  (+32-2) 299 88 94

  Linda Cain  (+32-2) 299 90 19

  Aikaterini Apostola  (+32-2) 298 76 24

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Luxemburg
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europa Parlamentets Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 13/01/2012  |Till början