Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

EU:n talous ja työllisyys kasvuun verkkokaupan kaksinkertaistamisella vuoteen 2015 mennessä
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

11/01/2012

Sähköisen kaupankäynnin ja sähköisten palvelujen kehitykseen sisältyy huomattavia mahdollisuuksia, ja siitä on hyötyä taloudelle ja yhteiskunnalle sekä sosiaaliselle toiminnalle. Verkkotaloudessa luodaan 2,6 uutta työpaikkaa jokaista perinteistä menetettyä työpaikkaa kohti. Lisäksi internet parantaa kuluttajien valinnanvaraa etenkin maaseudulla ja syrjäisillä alueilla. Alhaisemmista hinnoista ja tuotteiden ja palvelujen suuremmasta valikoimasta koituvan hyödyn arvioidaan olevan 11,7 miljardia euroa, mikä vastaa 0,12:ta prosenttia EU:n BKT:stä. Monet ongelmat estävät kuitenkin vielä kuluttajia ja yrityksiä panostamasta täysillä verkkopalveluihin. Voimassa olevia sääntöjä ei useinkaan noudateta tai ne eivät ole selkeitä, tarjonnasta puuttuu avoimuus, tuotteita ja palveluja on vaikeaa vertailla keskenään ja sekä maksaminen että toimitus on usein kallista ja hankalaa puuhaa.

  IP/12/10

  Tästä syystä komissio on tänään hyväksynyt tiedonannon, jossa esitetään 16 konkreettista toimea, joilla on tarkoitus kaksinkertaistaa vuoteen 2015 mennessä verkkokaupan osuus vähittäiskaupasta (nyt 3,4 prosenttia) sekä kaksinkertaistaa verkkotalouden osuus EU:n BKT:sta (nyt alle 3 prosenttia). Verkkokaupan ja  palvelujen osuus voisi olla vuoteen 2015 mennessä yli 20 prosenttia talouden kasvusta ja uusien työpaikkojen nettomääräisestä kasvusta tietyissä EU-maissa, kuten Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa ja Isossa-Britanniassa.

  Tiedonannossa esitetään sisämarkkinapaketin ja digitaalistrategian mukaisesti toimintasuunnitelma, jolla helpotetaan sähköistä kauppaa ja verkkosisällön käyttöä yli rajojen. Siinä myös puututaan maksamiseen ja toimituksiin liittyviin ongelmiin sekä kuluttajansuojaan ja kuluttajien tiedonsaantiin liittyviin ongelmiin. Toimintasuunnitelmalla helpotetaan riitojenratkaisua ja puuttumista laittomaan sisältöön, millä edistetään internetin kehittymistä turvallisemmaksi ja paremmin perusoikeuksia ja  vapauksia kunnioittavaksi välineeksi. Tarkoituksena on luoda toimintaympäristö, joka on suotuisa dynaamisten digitaalisten sisämarkkinoiden kehittymiselle. Tämä onnistuu puuttumalla kehitystä haittaaviin epäkohtiin, kannustamalla panostamaan langattomiin sovelluksiin ja uuden sukupolven kiinteisiin infrastruktuureihin ja mahdollistamalla pilvipalvelujen kehittyminen.

  Tiedonannon mukaan sähköisellä kaupankäynnillä ja sähköisillä palveluilla on mahdollisuus saavuttaa jopa 20 prosentin osuus uusista työpaikoista ja talouden kasvusta tulevien viiden vuoden aikana. Verkkotoimintojen avulla myös maantieteellisesti syrjässä olevilla tai muuten heikommassa asemassa olevilla henkilöillä on mahdollisuus hankkia tavaroita ja palveluja, millä parannetaan yhteenkuuluvuutta EU:n alueella.

  Tiedonannossa tarkastellaan myös verkkotalouden kehittymisen tiellä olevia esteitä: laillinen ja rajatylittävä tarjonta sekä kuluttajansuoja ja kuluttajien tiedonsaanti ovat riittämättömiä, toimitukset ja maksukäytännöt ovat tehottomia, laittomaan sisältöön on yhä liian vaikeaa puuttua ja on olemassa tietoverkkorikollisuuden leviämisen vaara.

  Ks. myös MEMO/12/5.

  Lisätietoja:

  http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/index_en.htm

  http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

  http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/market_studies/e_commerce_study_en.htm

  Yhteystiedot:

       Chantal Hughes  (+32-2) 296 44 50

       Ryan Heath  (+32-2) 296 17 16

       Frédéric Vincent  (+32-2) 298 71 66

       Carmel Dunne  (+32-2) 299 88 94

       Linda Cain  (+32-2) 299 90 19

       Aikaterini Apostola  (+32-2) 298 76 24

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Luxemburg
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen-tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 13/01/2012  |Sivun alkuun