Sökväg


Om oss
Om representationen

Webbplatser som erbjuder konsumentkrediter får underkänt av EU
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

10/01/2012

Har du någonsin varit nära att skriva på ett avtal om personligt lån, kreditkort eller annan konsumentkredit och upptäckt att det skulle bli dyrare än du först trodde? En EU-omfattande undersökning av webbplatser som erbjuder konsumentkrediter har genomförts för att se om konsumenterna får den information de har rätt till enligt EU-lagstiftningen innan de tecknar avtal om konsumentkredit.

  IP/12/06

  Ett ”tillslag” är en insats för att se till att EU-lagstiftning efterlevs. Den leds av EU och utförs av nationella tillsynsmyndigheter. EU genomför samtidigt samordnade kontroller för att se om det bryts mot konsumenträtten i en viss sektor. Konsumentkredittillslaget ägde rum i september 2011.

  Av de 562 webbplatser som ursprungligen undersöktes klarade bara 30 % kontrollen för relevanta EU-konsumentregler och 70 % av webbplatserna (393 stycken) markerades för närmare undersökning.

  De främsta problemen var att information saknas i reklamen om konsumentkrediter, väsentlig information i erbjudandet utelämnas och kostnaderna presenteras på ett vilseledande sätt.

  Fem finska webbplatser granskades. Av dessa uppfyllde fyra inte reglerna, och de finska myndigheter måste se till att problemen blir lösta.

  Under kommande veckor och månader kommer de nationella myndigheterna i EU att kontakta företagen och anmoda dem att förtydliga eller rätta till sina webbplatser. Om de inte gör detta kan det leda till rättsliga åtgärder, och, beroende på den nationella lagstiftning som är tillämplig, kan de få böter eller tvingas lägga ner webbplatserna. De nationella myndigheterna ska rapportera om detta till EU-kommissionen senast under hösten 2012. Kommissionen kommer att rapportera om resultaten av denna insats.


  Mer information finns på webbplatsen för tillslaget (”Sweeps”)

  MEMO/12/02

  Kontaktpersoner:
  Frédéric Vincent +32 2 298 71 66
  Aikaterini Apostola +32 2 298 76 24

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 10/01/2012  |Till början