Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

EU tutkii kulutusluottoja tarjoavia verkkosivustoja
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

10/01/2012

Oletko koskaan ollut tilanteessa, jossa olet ollut allekirjoittamassa henkilökohtaista lainaa, luottokorttia tai muuta kulutusluottoa koskevaa sopimusta ja huomannut, että hommasta on tulossa kalliimpaa kuin miltä aluksi näytti? Kulutusluottoja tarjoavia nettisivustoja koskevassa EU:n laajuisessa tutkimuksessa selvitettiin, saavatko kuluttajat ennen kulutusluottosopimuksen allekirjoittamista tiedot, joihin heillä on oikeus EU:n kuluttajansuojalainsäädännön perusteella.

  IP/12/06

  Tehoiskuilla pyritään varmistamaan, että EU-lainsäädäntö pannaan täytäntöön. Tehoiskut ovat EU:n vetämiä operaatioita, joiden toteutuksesta vastaavat kansalliset valvontaviranomaiset, jotka toteuttavat samanaikaisia koordinoituja tarkastuksia havaitakseen tapaukset, joissa kuluttajansuojalainsäädäntöä rikotaan tietyllä sektorilla. Kulutusluottoja koskeva tehoisku toteutettiin syyskuussa 2011.

  Alun perin tarkistetuista 562 nettisivustosta ainoastaan 30 % oli asiaankuuluvan EU:n kuluttajansuojalainsäädännön mukaisia, ja 70 % (393 sivustoa) edellytti jatkotutkimuksia. Ongelmina nousivat esiin puutteelliset tiedot kulutusluottoja koskevassa mainonnassa, keskeisten tietojen puuttuminen tarjouksesta sekä harhaanjohtava kustannusten esitystapa.

  Tarkastuksen kohteena oli viisi suomalaista nettisivustoa. Näistä peräti neljä ei ollut säädösten mukaisia, ja ne vaativat kansallisia jatkotoimia.

  Kansalliset viranomaiset ottavat lähiviikkoina ja -kuukausina yhteyttä yrityksiin ja kehottavat niitä selkeyttämään tai korjaamaan verkkosivustojaan. Jos yritykset eivät noudata kehotusta, niille voi jäsenmaan lainsäädännöstä riippuen aiheutua seuraamuksia, esimerkiksi sakkoja, tai niiden verkkosivustot voidaan sulkea. Kansallisten viranomaisten on määrä raportoida jatkotoimista Euroopan komissiolle vuoden 2012 syksyyn mennessä. Komissio esittää aikanaan raportin tuloksista.

  Lisätietoja:
  Tehoiskuja koskeva  verkkosivusto  
  MEMO/12/02

  Yhteyshenkilöt: 
  Frédéric Vincent  (+32 2 298 71 66)
  Aikaterini Apostola  (+32 2 298 76 24)

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Kirjoituskilpailu
  Latvia
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 10/01/2012  |Sivun alkuun