Sökväg


Om oss
Om representationen

Kommissionen föreslår sparåtgärder för EU:s förvaltning
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

13/12/2011

Kommissionen antog idag formellt ett paket med förslag på personalreformer, som kommer att resultera i inbesparingar på 1 miljard euro fram till år 2020 och mer än 1 miljard euro varje år i det långa loppet. Detta gör det möjligt för EU att frysa kostnaderna för förvaltningen fram till år 2020. I förslaget ingår en höjning av pensionsåldern, en personalminskning på 5 % i kombination med en förlängning av arbetstiden per vecka, lägre löner inom vissa områden, en höjning av en särskild solidaritetsavgift och en förenkling av den metod som används för årliga justeringar av löner och pensioner.

  Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

  Bryssel den 13 december 2011 – IP/11/1532

  I förslaget ingår följande:

  -       En minskning på 5 % av personalen vid alla institutioner under perioden 2013-2017, genom normal personalomsättning.

  -       En förlängning av minimiarbetstiden från 37,5 till 40 timmar i veckan för personalen vid alla institutioner, utan kompenserande lönejusteringar.

  -       En höjning av den normala pensionsåldern från 63 till 65. Det ska bli lättare att arbeta till 67 år.

  -       För att ta i beaktande den svåra rådande ekonomiska situationen kommer den särskilda avgiften (skatt utöver skatt på inkomst), som upphör att gälla år 2013, inte enbart att ersättas av en ny ”solidaritetsavgift” men även höjas till 6 % (för närvarande 5,5 %).

  -       Reglerna för förtidspension kommer att begränsas avsevärt (minimiåldern för förtidspension kommer att höjas från 55 till 58: möjligheten till förtidspension utan avdrag på de förvärvade pensionsrättigheterna kommer att minska med 50 %).

  -       Möjligheten för assistenter att nå upp till de högsta lönegraderna kommer att begränsas till dem som presterar bäst och som sökt och fått ett jobb med den högsta ansvarsnivån i denna kategori.

  -       Lönerna för ny sekretariatspersonal och kontorspersonal kommer att sänkas med omkring 18 %.

  -       Andra åtgärder innefattar följande: en ny, förenklad metod för att justera löner och pensioner utgående från de politiska beslut som fattats av alla 27 medlemsländer om ländernas nationella tjänstemän, en ny och förenklad undantagsklausul som gör det möjligt att snabbt reagera vid en ekonomisk kris, en minskning av det högsta antalet semesterdagar de anställda får för sin årliga resa till hemlandet från sex till tre dagar, ett nytt sätt att räkna ut avståndet till hemlandet som kommer att minska individuella tillägg, en förlängning av den maximala varaktigheten för kontrakt för kontraktsanställda inom institutionerna från tre till sex år, och enhetligare regler för anställda vid EU:s byråer.  

  Det reviderade förslagspaketet kommer nu att sändas till rådet och Europeiska parlamentet för vidare diskussion och antagande enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

  Läs mer om detta i MEMO/11/907

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början