Sökväg


Om oss
Om representationen

Uppåt för Galileo-satellitnavigering
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

30/11/2011

EU-kommissionen lägger i dag fram ett förslag till finansiering och styrning av de två europeiska satellitnavigeringsprogrammen Galileo och Egnos (påbyggnad på GPS) för åren 2014–2020. Kommissionen vill anslå 7,0 miljarder euro för att färdigställa systemen, och driva både rymd- och markinfrastruktur samt sköta utbyte, underhåll, certifiering och tjänster till och med 2020. Enligt förslaget ska EU äga systemen, och därför bör driften av programmen läggas ut på Europeiska byrån för GNSS, medan installationen av systemen bör läggas ut på Europeiska rymdorganisationen (ESA).

  Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

  Bryssel den 30 november 2011. IP/11/1478.

  Med hjälp av Galileo kan användarna känna till sin exakta belägenhet i tid och rum, precis som med GPS, men med större precision och tillförlitlighet. Galileo är EU:s program för att ta fram ett globalt satellitnavigeringssystem under europeisk civil kontroll. Det ska vara i viss mån kompatibelt med det amerikanska GPS och det ryska Glonass, men är oberoende av dem.

  Galileo kommer 2014 att erbjuda tre tjänster: den öppna tjänsten (kostnadsfri), den offentliga reglerade tjänsten (som garanterar att viktiga tjänster som polis och ambulans fungerar i nödlägen) samt sök- och räddningstjänsten (t.ex. för sjöräddningen). Senare kommer bl.a. en kommersiell tjänst och en tjänst för skydd av människoliv som ska erbjuda autentiserade data med högre precision och tillämpningar där människoliv berörs. Galileo tog den 21 oktober ett stort steg framåt i och med att de första två operativa Galileosatelliterna sköts upp. En andra uppskjutning av två Galileosatelliter till planeras 2012. Om allt går som planerat kan Galileos första tjänster tas i bruk 2014.

  Avtal om installation av Galileo:Installationsfasen började 2008 och har delats upp i sex upphandlingar. De första fyra upphandlingarna om tekniskt stöd, konstruktion av satelliterna, uppskjutning (IP/10/7) och drift (IP/10/1382) tilldelades 2010 och är värda omkring 1 250 miljoner euro. De sista två upphandlingarna rör markinfrastruktur och tilldelades i juni 2011 (IP/11/772).

  Egnos (European Geostationary Navigation Overlay Service):Sedan den 1 oktober 2009 har allmänheten tack vare Egnos tillgång till bättre GPS-signaler i Europa. Egnos omfattar tre satelliter och drygt 40 markstationer, och är en påbyggnad på det amerikanska GPS-systemet för säkerhetskritiska tillämpningar inom luftfart och sjöfart. Tjänsten levererar fritt tillgänglig positionsbestämning i hela Europa till alla Egnoskompatibla GPS-mottagare. Dess tjänst för skydd av människoliv togs i drift i mars 2011, och den ska förbättra flygsäkerheten (IP/11/247).

  Internationellt samarbete:EU:s system är kompatibelt med de kinesiska, amerikanska, ryska, japanska och indiska systemen, men det kräver ständiga förhandlingar med de andra länderna enskilt och inom FN. Norge deltar och bidrar ekonomiskt till systemen, och förhandlingar pågår med Schweiz.

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början