Sökväg


Om oss
Om representationen

Horisont 2020: 80 miljarder euro investeras i forskning och innovation
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

30/11/2011

EU-kommissionen har idag lagt fram ett åtgärdspaket för att främja forskning, innovation och konkurrenskraft i Europa. Det rör sig om Horisont 2020, ett program på 80 miljarder euro för investering i forskning och innovation. Ett strategiskt innovationsprogram för Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) kommer att få 2,8 miljarder euro inom Horisont 2020. Samtidigt har kommissionen tillkännagivit ett kompletterande nytt program för att främja konkurrenskraft och innovation i små och medelstora företag, med en tilläggsbudget på 2,5 miljarder euro. Finansieringsprogrammen löper från 2014 till 2020.

  Horisont 2020: 80 miljarder euro investeras i forskning och innovation

  IP/11/1475

  För första gången samlar Horisont 2020 all finansiering för EU-forskning och innovation under ett enda program. Det fokuserar mer än någonsin på att  förvandla vetenskapliga genombrott till innovativa produkter och tjänster som kan leda till affärsmöjligheter och förändra människors liv till det bättre. Samtidigt minskar det drastiskt byråkratin, med förenkling av regler och förfaranden för att dra till sig de bästa forskarna och ett större antal innovativa företag.

  Horisont 2020 kommer att koncentrera medlen på tre viktiga mål. Det kommer att stödja EU:s ställning som världsledande inom vetenskap med en särskild budget på 24,5 miljarder euro, inklusive en ökning i finansieringen med 77 % för det mycket framgångsrika Europeiska forskningsrådet (EFR). Det kommer att hjälpa till att säkerställa industriellt ledarskap inom innovation med en budget på 17,9 miljarder euro. I denna ingår stora investeringar i viktig teknik på 13,7 miljarder euro samt större tillgång till kapital och stöd för små och medelstora företag. Slutligen kommer 31,7 miljarder euro att användas till att ta itu med frågor som delas av alla européer, över de sex temaområdena: hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande; tryggad livsmedelsförsörjning, hållbart jordbruk, havs- och sjöfartsforskning och bioekonomin; ren, säker och effektiv energi; smarta, miljövänliga och integrerade transporter; resurseffektivitet och klimatåtgärder och råvaror; inkluderande, innovativa och säkra samhällen.

  För ytterligare information: MEMO/11/848

  IP/11/1476: Programmet för konkurrenskraft och små och medelstora företag

  IP/11/1479och MEMO/11/851: Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)

  Innovationsunionen

  Europa 2020

  Digitala agendan

  Ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation

  EIT:s webbplats: http://eit.europa.eu 

  Kontaktpersoner:

  Michael Jennings  +32 2 296 33 88

  Carlo Corazza  +32 2 295 17 52

  Dennis Abbott  +32 2 295 92 58

  Monika Wcislo  +32 2 295 56 04

  Dina Avraam  +32 2 295 96 67

  Kommissionens förslag pdf - 339 KB [339 KB] presenterades i Europasalen den 30 november 2011 av Anneli Pauli, vice generaldirektör för kommissionens generaldirektorat för forskning och innovation.

  Sanna Sorvari, Helsingfors universitet, inlägg pdf - 2 MB [2 MB] i diskussionen vid tillställningen

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Dina rättigheter, din framtid
  Europaåret för medborgarna
  Italiens EU-ordförandeskap
  Resurseffektivitet
  Den finansiella och ekonomiska krisen
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  Climate Action
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början