Sökväg


Om oss
Om representationen

Kommissionen uppmanar Finland att agera för säkrare vägar
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

24/11/2011

EU-kommissionen har idag uppmanat Finland att slutföra sitt arbete med att höja säkerheten i det transeuropeiska vägnätet i enlighet med EU-lagstiftningen.

  Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

  Bryssel den 24 november 2011. IP/11/1408

  I detta arbete ingår trafiksäkerhetsmässiga konsekvensanalyser, trafiksäkerhetsrevisioner och rangordning av vägnätets säkerhet.

  I enlighet med EU:s överträdelseförfarande har kommissionen skickat Finland ett motiverat yttrande.Om Finland inte inom två månader informerar kommissionen om de åtgärder man vidtagit för att efterleva EU-lagstiftningen, kan kommissionen hänskjuta ärendet till Europeiska unionens domstol.

  I direktiv 2008/96/EG krävs att trafiksäkerhetsmässiga konsekvensanalyser genomförs för att visa hur olika alternativa sätt att planera ett vägprojekt kan påverka trafiksäkerheten. Analyserna bör därför spela en viktig roll vid valet mellan olika vägsträckningar. Enligt direktivet behövs dessutom trafiksäkerhetsrevisioner för att kartlägga riskmoment i vägprojekt. Slutligen fastställs det också i direktivet regler och förfaranden om förvaltning av säkerhet när vägen är färdigställd. Dessa åtgärder syftar till att öka och upprätthålla vägsäkerheten i det transeuropeiska vägnätet.

  Finland har inte fullt ut införlivat direktivet med sin nationella lagstiftning, trots att Finland var skyldig att göra det senast den 19 december 2010.

  För förare och passagerare som använder dessa vägar kan säkerheten äventyras om de lämpliga förfarandena för trafiksäkerhetsmässiga konsekvensanalyser och trafiksäkerhetsrevisioner inte har genomförts.

  Ytterligare information om överträdelseförfaranden:

  MEMO/11/824

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Dina rättigheter, din framtid
  Europaåret för medborgarna
  Italiens EU-ordförandeskap
  Resurseffektivitet
  Den finansiella och ekonomiska krisen
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  Climate Action
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början