Sökväg


Om oss
Om representationen

Fem miljoner sökande kan få EU-bidrag via Erasmus för alla
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

29/11/2011

Upp till fem miljoner människor kan få chansen att studera eller göra praktik utomlands med bidrag från Erasmus för alla, det nya EU-programmet för allmän och yrkesinriktad utbildning, ungdom och idrott som EU-kommissionen lägger fram förslag om idag. Det är nästan dubbelt så många som i dagsläget och i de fem miljonerna ingår nästan tre miljoner högskolestuderande och yrkesstuderande. Dessutom kommer mastersstudenter få tillgång till ett helt nytt lånegarantisystem som har utarbetats i samarbete med Europeiska investeringsbanksgruppen. Det sjuåriga programmet Erasmus för alla, med ett totalt anslag på 19 miljarder euro, beräknas starta år 2014.

  Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

  Bryssel den 23 november 2011. IP/11/1398.

  Kommissionens förslag Erasmus för alla innebär följande:

  • 2,2 miljoner högskolestuderande kommer att kunna få bidrag för att förlägga en del av sin utbildning utomlands (jämfört med 1,5 miljoner inom de nuvarande programmen).
  •  I denna siffra ingår 135 000 studenter som får stöd för att studera i ett land utanför EU och även studenter från icke-EU-länder som vill studera i ett EU-land.
  •  735 000 yrkesstuderande får möjlighet att förlägga en del av sin utbildning utomlands (jämfört med 350 000 inom det nuvarande programmet).
  •  En miljon lärare, utbildare och ungdomsarbetare kommer att kunna få stöd för att undervisa eller fortbilda sig utomlands (jämfört med 600 000 inom de nuvarande programmen).
  •  700 000 unga människor får möjlighet att praktisera på företag utomlands (jämfört med 600 000 inom det nuvarande programmet).
  •  330 000 studenter på mastersnivå får tillgång till ett helt nytt lånegarantisystem som ska hjälpa dem att finansiera sina utlandsstudier.
  •  540 000 unga människor får möjlighet att åka som volontärer utomlands eller delta i ungdomsutbyten (jämfört med 374 000 inom det nuvarande programmet).
  •  34 000 studenter kommer att kunna få bidrag för gemensamma examina, vilket innebär att man studerar vid minst två högskolor i utlandet (jämfört med 17 600 som får stöd inom det nuvarande programmet).
  •  115 000 institut/organisationer inom utbildning och/eller ungdomsverksamhet och även andra organ får stöd för att bilda mer än 20 000 strategiska partnerskap. Syftet med de strategiska partnerskapen är att genomföra gemensamma initiativ och främja utbyte av erfarenheter och kunnande.
  •  4 000 läroanstalter och företag får stöd för att bilda 400 kunskapsallianser och allianser för sektorspecifik kompetens. Allianserna har som syfte att främja anställbarhet, innovation och entreprenörskap.

  Med Erasmus för alla slås de sju existerande EU-programmen och internationella programmen för allmän och yrkesinriktad utbildning, ungdom och idrott ihop till ett enda program.  Detta kommer att öka resurseffektiviteten, göra det lättare att söka bidrag och minska fragmentering och överlappning.

  För närmare upplysningar se:

  MEMO/11/818

  Europeiska kommissionen:Webbplatsen för allmän och yrkesinriktad utbildning

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Dina rättigheter, din framtid
  Europaåret för medborgarna
  Italiens EU-ordförandeskap
  Resurseffektivitet
  Den finansiella och ekonomiska krisen
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  Climate Action
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början