Sökväg


Om oss
Om representationen

Den senaste EU-myten om "vattenflaskedirektivet"
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

22/11/2011

EU förnekar inte de positiva hälsoeffekterna av att dricka vatten. Däremot förbjuder EU företag som säljer vatten på flaska att ge överdrivna närings- och hälsopåståenden om sina produkter. Målet är att trygga ett gott konsumentskydd.

  Den senaste EU-myten om "vattenflaskedirektivet"

  Under veckoslutet har man också här i Finland uppmärksammat en nyhet som publicerades i brittisk press om att EU skulle förneka de positiva hälsoeffekterna av att dricka vatten. Bakom nyheten ligger en kommissionsförordning (nr 1160/2011) som antogs den 15 november om godkännande respektive icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som avser minskad sjukdomsrisk i marknadsföringen till konsumenter. Förordningen kompletterar parlamentets och rådets förordning nr 1924/2006 om närings- och hälsopåståenden som trädde i kraft redan 2007. Målet med dessa förordningar är att se till att de hälsopåståenden som ges är sanningsenliga, tydliga, tillförlitliga och meningsfulla för konsumenterna och inte vilseledande för konsumenterna när de fattar köpbeslut. På så sätt kan man garantera ett gott konsumentskydd och ge konsumenterna de fakta de behöver för att kunna göra medvetna val som främjar deras hälsa. Detta skapar också enhetliga konkurrensvillkor för hela livsmedelsindustrin. Enligt förordningen ska hälsopåståenden grunda sig på allmänt erkända vetenskapliga belägg som påvisar att påståendet är riktigt innan medlemsstatens behöriga myndighet får godkänna påståendet och innan påståendet kan upptas på förteckningen över tillåtna påståenden. Uttorkning klassificeras i EU som en sjukdom, och i marknadsföringen kan man inte påstå att ett livsmedel skulle hindra en sjukdom från att bryta ut eller att det skulle bota sjukdomen. Genom att regelbundet dricka vatten minskar inte risken i sig för uttorkning - för det krävs också vissa elektrolyter, t.ex. natrium, som är nödvändiga för att förebygga uttorkning av kroppen.

  Rättsliga handlingar i frågan:

  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:404:0009:0025:SV:PDF

  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:296:0026:0028:SV:PDF

  Artiklar som redogör för kommissionens ståndpunkt:

  http://euromove.blogactiv.eu/2011/11/21/anatomy-of-a-euromyth/

  http://www.guardian.co.uk/science/the-lay-scientist/2011/nov/18/1

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Dina rättigheter, din framtid
  Europaåret för medborgarna
  Italiens EU-ordförandeskap
  Resurseffektivitet
  Den finansiella och ekonomiska krisen
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  Climate Action
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början