Sökväg


Om oss
Om representationen

Kommissionen antar sitt arbetsprogram 2012 för europeisk förnyelse
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

15/11/2011

Idag antog EU-kommissionen sitt arbetsprogram för nästa år under titeln Att skapa europeisk förnyelse. Programmet redogör för hur kommissionen under nästa år ska gå vidare utifrån de ambitiösa förslag som redan lagts fram med anledning av den ekonomiska krisen. Arbetsprogrammet beskriver de politiska prioriteringar som kommissionens ordförande José Manuel Barroso tog upp i sitt tal om tillståndet i unionen och hur de konkret ska omsättas i handling nästa år.

  Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

  Bryssel den 15 november 2011. IP/11/1344.

  I programmet framhålls att man under nästa år bör koncentrera sig på att gå vidare med förslag som redan antagits eller som är under behandling, däribland förslag om ekonomiska åtgärder, den inre marknaden och de många förslag som nu läggs fram om utgiftsprogram som ska sporra reformer och förnyelse. Nya förslag utifrån arbetsprogrammet ska skapa momentum för att öka sysselsättningen.

   

  Ett av de viktigaste punkterna på det kommande årets arbetsprogram är att slutföra reformen av finanssektorn under 2012. Reformen inriktas främst på investeringsskydd. Kommissionen kommer också att vidta åtgärder för att skydda de offentliga finanserna från skatteparadis och momsbedrägerier.

   

  Den inre marknaden firar inom kort tjugo år och är fortfarande det viktigaste verktyget för tillväxt och sysselsättning. Nästa år kommer särskild vikt att läggas vid att få också den digitala inre marknaden att fungera bättre och att ge konsumenterna och operatörerna förtroende för onlinehandel. En omfattande agenda för konsumentpolitiken ska redogöra för ytterligare åtgärder som kan hjälpa konsumenterna att dra bästa möjliga nytta av den inre marknaden.

   

  Andra åtgärder inriktas på en sysselsättningsintensiv återhämtning och att skapa en hållbar ekonomi som är avgörande på längre sikt. Detta omfattar bl.a. förslag om pensioner, utsläpp från fordon och vattenförsörjning.

   

  En annan tyngdpunkt är att ge EU en stark stämma i internationella sammanhang. EU:s ekonomiska återhämtning och politiska styrka är beroende av att unionen står enad för att kunna skydda och försvara sina intressen och värderingar. EU kommer att arbeta för en rad handelsavtal och även stödja en utveckling mot fred och välstånd i södra Medelhavsområdet.

   

  På alla dessa områden framhålles det i arbetsprogrammet att EU bör stå enad och arbeta tillsammans för att förslagen och idéerna ska kunna omsättas i lagstiftningen och tillämpas i praktiken.

   

  Ordförandens tal om tillståndet i unionen i slutet av september 2011 inledde en debatt om EU:s prioriteringar under kommande år. Kommissionens arbetsprogram har utarbetats med hänsyn till denna diskussion och innehåller förslag till konkreta åtgärder för 2012 och därefter.

  Kommissionen kommer nu i nära samarbete med Europaparlamentet och rådet, samt övriga aktörer – däribland nationella parlament – att förankra de politiska prioriteringarna och de enskilda förslagen.

   

  Kommissionens arbetsprogram för 2012

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början