Sökväg


Om oss
Om representationen

EU:s småföretag söker tillväxt i världen
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

09/11/2011

De europeiska små och medelstora företagen borde kunna ta bättre vara på snabbväxande marknader, såsom Kina, Indien, Ryssland, Sydostasien och Latinamerika. Det är avgörande för att få bukt med krisen, säger EU-kommissionen i meddelandet Företaget är litet, världen stor – ett nytt partnerskap för att hjälpa små och medelstora företag utnyttja globala möjligheter som läggs fram i dag. Bara 13 % av EU:s små och medelstora företag är verksamma utanför EU genom handel, investeringar eller andra former av samarbete med utomeuropeiska partner. Därför arbetar kommissionen för att upprätta en mer konsekvent, verkningsfull EU-strategi för stöd till små och medelstora företag på världsmarknaden. Det kan bl.a. ske genom stärkta företagsstödtjänster, genom bättre samordning och bättre utnyttjande av resurser som nätverket Enterprise Europe. Företagen får på så sätt lättare tillgång till relevant information och hjälp i sina försök att ta sig in på nya marknader och finna rätt partner.

  Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

  Bryssel den 9 november 2011. IP/11/1318

  De små och medelstora företagen står inför särskilda hinder för att ta sig ut på världsmarknaden, bl.a. när det gäller att finna information om marknader, potentiella kunder och rätt partner. De måste också hantera komplicerade frågor som utländsk juridik och tvingande avtalsrätt, tullregler, tekniska föreskrifter och standarder, tekniköverföring och immaterialrättsligt skydd. På sådana områden är de små och medelstora företagen vanligen mindre väl rustade än storföretagen, som oftast har intern expertis, mer personal och större finansiella resurser att luta sig mot.

  EU:s 23 miljoner små och medelstora företag står för två tredjedelar av jobben i den privata sektorn och omkring 80 % av de nya jobben de senaste fem åren. I branscher som verkstadsindustri och kemikalieindustri i Brasilien och energiindustri i Indien har EU-företag redan kunnat nå avsevärda framgångar, och fler exempel kan nämnas. För att förenkla för de små och medelstora företagen måste EU stärka deras internationalisering och ge dem stöd i det.

  Med den nya EU-strategin kommer man att stärka det nuvarande utbudet av stödtjänster på prioriterade marknader och förbättra ledningen av nätverket Enterprise Europe för bättre samarbete med värdorganisationer och berörda parter. Dessutom ska man göra stödsystemen på EU-nivå konsekventare för att göra dem effektivare, och främja kluster och nätverk för internationalisering av små och medelstora företag. Man kommer också att organisera ett alleuropeiskt samarbete på prioriterade marknader för att utnyttja de investerade offentliga resurserna maximalt. Enligt strategin ska man skapa en nätportal för information för små och medelstora företag som vill göra affärer utanför EU och utnyttja EU:s befintliga politik för att påskynda de europeiska små och medelstora företagens internationella tillväxt.

  Satsningarna i framtiden bör inriktas på hur befintliga stödtjänster kan samarbeta mer verkningsfullt, även över nationsgränserna, och vilka incitament som behövs för det. Det ska bygga på en heltäckande kartläggning av de europeiska stödtjänsterna. Alla EU-institutioner och berörda parter på området ska involveras i strategin och bör följa prioriteringarna och principerna i meddelandet när de överväger ny långsiktigt eller kortsiktig verksamhet till stöd för de små och medelstora företagens internationalisering.

  EU-länderna uppmanas att agera på liknande sätt och samarbeta med kommissionen för att skapa en vitalare stödmiljö för de europeiska små och medelstora företagens internationella tillväxt.

  Mer information

  Se även MEMO/11/765

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början