Sökväg


Om oss
Om representationen

Mer ansvarstagande företag kan främja ökad tillväxt i Europa
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

25/10/2011

Ett företagande som tar ansvar leder till ökad och mer långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt. EU-kommissionen har därför lagt fram ett åtgärdspaket till stöd för entreprenörskap och ett ansvarstagande företagande.

  Bryssel den 25 oktober 2011. IP/11/1238

  Initiativet för socialt entreprenörskap kommer att bidra till att denna framväxande sektors outnyttjade potential realiseras. Initiativet kompletteras av en ambitiös strategi för företagens sociala ansvar i syfte att öka konsumenternas förtroende och tillit och stärka företagens bidrag till välfärden i samhället. Båda dessa initiativ förstärker kommissionens insatser för att samarbeta med den privata sektorn kring sociala frågor och miljöfrågor, vilket är särskilt viktigt i dessa tider när de offentliga budgetarna stramas åt.

  Kommissionen vill också öka öppenheten och främja ett stabilt företagande bland multinationella företag. Man vill att gruvföretag och skogsbruksföretag ska vara öppnare i fråga om de skatter, avgifter och bonusar som de betalar ut världen över.

  Kommissionen föreslår slutligen att redovisningsreglerna ska förenklas för små och medelstora företag, vilket kan innebära besparingar för företagen på upp till 1,7 miljarder euro årligen. Med förslagen skulle även betungande rapporteringsplikt minska för börsnoterade företag, även små och medelstora företag, vilket skulle leda till ytterligare kostnadsbesparingar.

  – Ett socialt ansvarstagande företagande avspeglar en medvetenhet om att krisen inte bara handlar om ekonomi och finanser utan även om etik. Värden som solidaritet, stabilitet, integration och integritet upprätthålls inte alltid av företagen och jag tror att våra ekonomier har lidit skada av detta. Socialt entreprenörskap och företagens sociala ansvar kan ha ett avgörande inflytande på detta område och bidrar därmed även till målen om ökad sysselsättning och tillväxt för Europa 2020-strategin, säger László Andor, EU-kommissionär med ansvar för frågor som rör sysselsättning, socialpolitik och inkludering.

  Mer information:

  Se MEMO/11/730, MEMO/11/732, MEMO/11/734, MEMO/11/735

  http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_sv.htm

  http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/index_en.htm

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början