Sökväg


Om oss
Om representationen

Smart gränsförvaltning i EU - Kommissionen vill lätta på rutinerna och säkra tryggheten
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

25/10/2011

EU behöver hantera reseflöden vid de yttre gränserna på ett mer modernt och effektivt sätt. EU-kommissionen har antagit ett meddelande som beskriver olika möjligheter att använda ny teknik för att dels förenkla livet för utländska medborgare som ofta reser in till EU, dels förbättra bevakningen av medborgare i länder utanför EU som passerar gränserna.

  Bryssel den 25 oktober 2011. IP/11/ 1234

  Att låta resenärerna passera gränserna snabbt och smidigt samtidigt som man garanterar en lämplig säkerhetsnivå är en utmaning för många länder. Varje år reser över 700 miljoner medborgare i EU-länder och länder utanför EU över EU:s yttre gränser. Antalet väntas öka väsentligt i framtiden. År 2030 väntas antalet resande vid europeiska flygplatser öka med 80 %, något som kommer att leda till längre väntetider och köande för resenärerna om vi inte moderniserar kontrollerna i tid. Det ligger i EU:s eget intresse att göra det så enkelt som möjligt för turister och affärsresenärer att komma till EU.

  Centrala delar i meddelandet är ett in- och utresesystem som skulle registrera när och var inresan sker och längsta tillåtna korttidsvistelse i en elektronisk databas som skulle ersätta dagens passtämplar. Uppgifterna skulle lämnas vidare till gränsbevaknings- och immigrationsmyndigheter.

  En annan tyngdpunkt i förslaget är ett program för registrerade resenärer som skulle låta vissa resenärer (affärsresande, familjemedlemmar m.fl.) från länder utanför EU resa in till EU med förenklade gränskontroller och automatiska gränspassager, om de förhandskontrollerats. Detta skulle ge kortare väntetider för 4-5 miljoner resande per år och främja investeringar i utrustning för moderna automatiska gränskontroller (t.ex. med hjälp av elektroniska pass) vid kraftigt trafikerade gränsövergångar.

  Systemen bör diskuteras mot bakgrund av deras mervärde, tekniska krav, påverkan på bestämmelserna om personskydd samt kostnader.

  Kommissionen kommer nu att diskutera de olika delarna i förslaget med Europaparlamentet, rådet och Europeiska datatillsynsmannen. Sedan kommer kommissionen att lägga fram förslag till lagstiftning under nästa år.

  Dagens meddelande är en första reaktion på slutsatserna från Europeiska rådets möte (den 24 juni 2011) som ville se framsteg i arbetet med en smart gränsförvaltning (IP/11/781).

  Det är ett led i en rad åtgärder som ska stärka den övergripande förvaltningen av Schengenområdet (för Schengenpaketet se IP/11/1036 och MEMO/11/606), i enlighet med kommissionens meddelande om migration som antogs den 4 maj 2011 (IP/11/532 och MEMO/11/273).

  Meddelandet bygger vidare på ett meddelande från 2008 med titeln "Att förbereda nästa steg i utvecklingen av Europeiska unionens gränsförvaltning" (IP/08/215).

  Mer information:

  Frågor och svar

  Webbsida för Cecilia Malmström, kommissionsledamot med ansvar för inrikes frågor

  Webbsida för generaldirektoratet för inrikes frågor

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början