Sökväg


Om oss
Om representationen

EU:s konsumenter risar finanstjänster och bränslemarknader
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

21/10/2011

Konsumenterna i EU är mest missnöjda med finanstjänster, investeringar (bl.a. pensioner och värdepapper), bolån och fastighetstjänster. Detta framgår av den senaste resultattavlan för konsumentmarknaderna. Resultattavlans huvudindex rankar konsumentmarknaderna efter konsumenternas förtroende, kundnöjdhet, enkelhet i jämförelser mellan erbjudanden samt problem och klagomål. Dessutom mäts konsumenternas val, enkelheten i att byta leverantör eller taxa samt prisskillnader mellan länder. Syftet är att kartlägga de marknader som fungerar sämst. De följs upp genom att man analyserar problemen ingående och kartlägger politiska åtgärder. Med ledning av de senaste resultaten kommer kommissionen att undersöka konsumentkreditmarknaden och bränslemarknaden.

  Bryssel den 21 oktober 2011 - IP/11/1221

  I den årliga resultattavlan för konsumentmarknaderna rankas 51 varu- och tjänstemarknader som täcker över 60 % av hushållens budget för att visa vilka marknader som inte tjänar konsumenterna i EU.

  Tjänstemarknaderna gör fortfarande dåligt ifrån sig: finanstjänster (t.ex. konsumentkrediter) och nättjänster (t.ex. el) ligger under medelnivån. Totalt sett är investeringar (t.ex. pensioner och värdepapper), fastighetstjänster och bolån de tre sämsta konsumentmarknaderna. Varumarknaderna verkar fungera betydligt bättre. Några undantag från den regeln är begagnade bilar och fordonsbränsle, som fick bottenbetyg.

  Sedan 2010 har el- och bränslemarknaderna försämrats mest, vilket kan bero på konsumenternas uppfattning om el- och bränslepriserna. När den upplevda enkelheten att byta leverantör eller taxa beaktas liksom konsumenternas faktiska byten, får bolån, investeringar och el lägst betyg av de 14 tjänstemarknader som analyserades.

  64 % av konsumenterna är nöjda med utbudet av varor eller leverantörer på alla marknader. Det tyder på att urval är ett mindre problem för konsumenterna än förtroende för näringsidkarna och möjligheten att jämföra erbjudanden.

  Finländarna uppskattar vissa tjänstemarknaders funktion mer än konsumenterna i genomsnitt i EU. I Finland är man nöjdare med lokala transporter, krediter och bolån. Däremot ger finländarna vitsord under EU-genomsnittet åt fasta telefonnät, kommersiella idrottstjänster och flygtrafiktjänster.

  Hela rapporten med nationella rankningar finns här.

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början