Sökväg


Om oss
Om representationen

De största EU-företagen ökar sina investeringar i innovation, men ligger fortfarande efter de globala konkurrenterna
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

18/10/2011

EU-kommissionens rapport för 2011 "Resultattavla för industrins FoU-investeringar i EU 2011" visar att de största EU-företagens FoU-investeringar återhämtade sig kraftigt 2010, med en ökning med 6,1 % efter en minskning med 2,6 % år 2009.  Uppgifterna för världens 1 400 största företag visar att EU-företagen som helhet fortfarande ligger efter de viktigaste konkurrenterna från USA och vissa asiatiska ekonomier när det gäller tillväxt inom forskning och utveckling.  Den allmänna trenden 2010 var positiv och de globala FoU-investeringarna ökade med 4 %, vilket är en kraftig uppgång jämfört med minskningen med 1,9 % från år 2009. Bland världens 50 största företag vad gäller totala FoU-investeringar ingår 15 EU-företag, 18 amerikanska företag och 13 företag från Japan. Två läkemedelsföretag stod högst på listan: Roche från Schweiz (7,2 miljarder euro) följt av Pfizer från USA (7 miljarder euro).Volkswagen (6,3 miljarder euro) ligger på sjätte plats och är det EU-företag som investerar mest i FoU, följt av Nokia (11:e plats med 4,9 miljarder euro), Daimler (13:e plats med 4,8 miljarder euro) och Sanofi-Aventis (14:e plats med 4,4 miljarder euro).

  Amerikanska företag uppvisade 2010 bättre resultat än EU-företag med ökningar av FoU-investeringarna med 10 % (efter en minskning med 5,1 % år 2009). Företag från vissa asiatiska länder fortsatte att kraftigt öka sina FoU-investeringar, med 29,5 % för kinesiska företag och 20,5 % för sydkoreanska företag. De 1 400 företagen i resultattavlan hade 40 miljoner anställda år 2010, vilket var en ökning med 3 % jämfört med 2009. En analys av de senaste åtta årens trender visar att ökningen av sysselsättningen i FoU-intensiva sektorer allmänt sett är högre än i andra sektorer och att den inte påverkas lika mycket av den ekonomiska nedgången.

  Över två tredjedelar av FoU-investeringarna av de EU-företag som är med i resultattavlan kommer från företag i de tre största medlemsstaterna, bland vilka tyska företag uppvisade den högsta ettårstillväxten (8,1 %), vilket huvudsakligen beror på ett par biltillverkare (Daimler, Volkswagen och BMW). De brittiska företagens FoU-investeringar ökade med 5,8 %, vilket ligger nära EU-genomsnittet, jämfört med 3,8 % för franska företag.

  I andra medlemsstater står ett par stora aktörer för kraftigt ökade FoU-investeringar. Bland dessa ingår Novo Nordisk (27,3 %) och Vestas (49,8 %) i Danmark och Banco Santander (56,3 %), Telefonica (16 %) och Amadeus (33,2 %) i Spanien.

  Snabbväxande företag som TomTom (Nederländerna) inom sektorn för elektronisk utrustning, Autonomy (Storbritannien) och Gameloft (Frankrike) inom mjukvara och Morphosys (Tyskland) inom bioteknik, kan också uppmärksammas som framgångsrika exempel med mycket goda resultat 2010.

  EU:s resultattavla för investeringar i industriell FoU offentliggörs varje år av EU-kommissionen (GD Forskning och innovation samt Gemensamma forskningscentrumet). Här finns information om världens 1 400 största företag (400 baserade i EU och 1 000 utanför) rangordnade efter sina FoU-investeringar. I resultattavlan mäts det totala värdet av företagens globala FoU-investeringar, oavsett var den relevanta forskningen och utvecklingen äger rum.

  För mer information och mer utförlig information om de 50 största företagen, se

  MEMO/11/705.

  "Resultattavla för industrins FoU-investeringar i EU 2011" och andra rapporter om IRMA (Industrial Research Investment Monitoring and Analysis):

  http://iri.jrc.ec.europa.eu/reports.htm

  För ytterligare information om Innovationsunionen

  http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början