Sökväg


Om oss
Om representationen

Kommissionen inleder en kampanj om resurseffektivitet
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

17/10/2011

I dag inleds EU-kampanjen "Generation Awake – Dina val gör en stor skillnad!" som ska uppmuntra konsumenter att göra resurseffektivitet till en vana. Kampanjen presenteras i Polen av EU:s miljökommissionär Janez Poto─Źnik och Polens miljöminister Andrzej Kraszewski. Syftet är att höja medvetenheten om behovet att använda begränsade naturresurser på ett förnuftigt sätt och att uppmuntra människor att tänka på hur deras inköp påverkar planeten.

  Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

  Warszawa den 17 oktober 2011. IP/11/1196

  Huvudbudskapet är: ”konsumera annorlunda och tänk efter innan du väljer”. Genom att välja rätt kan vi alla bidra till att bevara naturresurser, spara pengar, minska vår miljöpåverkan och göra vår framtid mer hållbar.

  Kampanjens viktigaste verktyg är ett videoklipp, en webbplats och en Facebooksida där besökare uppmanas att gå med i ”Generation awake” och anta utmaningar som att bara åka kollektivt under en månad eller att duscha kortare tid för att spara vatten.

  Den Europatäckande kampanjen lanseras i Polen som under det här halvåret innehar det roterande ordförandeskapet i EU:s ministerråd. Vid kampanjstarten i Warszawa kommer det att finnas ett stånd där besökarna kan få tips om hållbar matlagning, hållbart mode och effektiv energianvändning. Dessutom hålls en offentlig diskussion på temat ”Dina val gör en stor skillnad” med Janez Poto─Źnik, Andrzej Kraszewski och företrädare för icke-statliga organisationer och den privata sektorn.

  Andra kampanjevenemang kommer att anordnas under året i Tjeckien, Ungern och Storbritannien.

  Resurseffektivitet handlar om att använda resurser på ett hållbart sätt – att göra mer med mindre och minimera påverkan på miljön. Det handlar om att välja rätt för att få en god livskvalitet, inte bara för stunden utan också för kommande generationer.

  Med tanke på jordens begränsningar är det helt nödvändigt att använda naturresurserna effektivare om alla människor ska kunna uppnå hälsa, välstånd och välbefinnande. Att bli resurseffektiv innebär att förändra vårt tänkande och våra beteendemönster och ta hänsyn till hur våra val påverkar naturresurserna. Det viktigaste är inte att konsumera mindre, utan att konsumera annorlunda.

  Vår framtid beror på hur vi använder resurserna nu. I ivern att höja vår levnadsstandard är det lätt att vi konsumerar utan att tänka på konsekvenserna. Vi glömmer bort hur vårt beteende påverkar naturresurser som vatten, bördiga jordar, ren luft och biologisk mångfald. Och detta har ett pris: när resurserna blir allt knappare kan det hota vår framtida välfärd.

  Företagen kan vända detta till sin fördel. Ökad effektivitet kan spara kostnader. Hållbara produkter och nya tjänster öppnar nya marknader. Innovation kan öka konkurrenskraften och skapa nya jobb.  

  Mer information finns på kampanjens mångspråkiga webbplats: www.generationawake.eu

  Videoklippet "generation awake": http://www.youtube.com/user/GenerationAwake

  Se också http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/index_en.htm

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början