Sökväg


Om oss
Om representationen

Finland uppmanas att följa EU:s regler mätinstrument
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

29/09/2011

EU-kommissionen har idag lämnat ett motiverat yttrande till Finland enligt EU:s överträdelseförfarande för att uppmana landet att genomföra EU:s direktiv 2004/22/EG om mätinstrument.Finland måste inom två månader informera kommissionen om vad man gjort för att genomföra direktivet, annars kan kommissionen föra ärendet vidare till EU-domstolen.

  Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

  Bryssel den 29 september 2011. IP/11/1110

  Både privatpersoner och företag använder mätinstrument i sin vardag – t.ex. vatten- och elmätare, taxametrar och vågar – och det är viktigt att de håller hög kvalitet och ger säkra mätresultat.

  Finland har ännu inte genomfört de nya EU-reglerna, som ska förbättra mätinstrumentens noggrannhet och prestanda. Reglerna stärker konsumenternas skydd mot mätfel och tar hänsyn till den senaste mättekniken för bl.a. förbrukningsmätare (vatten, gas, el och värme) i bostäder, butiks- och kontorslokaler och lätta industrier, bensinpumpar och mätsystem för andra vätskor än vatten. De nya reglerna ska särskilt förhindra systematiska mätfel, t.ex. i din elräkning eller när du tankar.

  Direktiv 2004/22/EG skyddar konsumenterna genom att mätinstrument som omfattas av lagstadgad metrologisk kontroll endast får släppas ut på marknaden och användas om de uppfyller prestandakraven i direktivet. Det garanterar också att de mätinstrument som uppfyller kraven får säljas lagligt i alla EU-länder utan begränsningar. EU-länderna borde ha antagit och offentliggjort de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet senast den 1 december 2010, och ha börjat tillämpa reglerna den 1 juni 2011.

  MEMO/11/646

  Läs mer om direktivet

  Läs mer om fri rörlighet för varor

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början