Sökväg


Om oss
Om representationen

De flesta nylänningar skulle hellre satsa på kollektivtrafik än på privatbilism
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

22/09/2011

Hela 80 % av nylänningarna är helt eller delvis av åsikten att det skulle vara viktigare att satsa på kollektivtrafik än på privatbilism. Fler personer motsätter sig tanken på att införa en trängselavgift i huvudstadsområdet än de som är för en trängselavgift, även om det finns två tydliga läger. Majoriteten önskar att EU skulle skärpa utsläppsgränserna för nya bilar ytterligare, men färre skulle vara beredda att godkänna att skärpta utsläppsgränser skulle gör bilism och färdbiljetter dyrare. Detta framgår av den undersökning som EU-kommissionens representation i Finland lät Taloustutkimus utföra i augusti 2011.

  De flesta nylänningar skulle hellre satsa på kollektivtrafik än på privatbilism

  Av nylänningarna är nästan hälften (47 %) helt och en tredjedel (33 %) delvis av åsikten att man i Nyland borde satsa på bättre kollektivtrafikförbindelser framom privatbilism. Om man räknar per åldersgrupp får utveckling av kollektivtrafiken det största stödet bland ungdomar under 25 år.

  Frågan om att införa en trängselavgift i huvudstadsregionen delar åsikterna tydligt. Av nylänningarna är nästan hälften (47 %) helt eller delvis av åsikten att trängselavgifter inte ska införas. Drygt en tredjedel (37 %) godkänner eller godkänner i viss mån trängselavgifter. Stödet för trängselavgifter är störst i de yngre åldersgrupperna.

  Både trängselavgifter och satsningar på kollektivtrafiken får mer stöd i Helsingfors än i övriga Nyland. Likaså är stödet för kollektivtrafik och trängselavgifter större bland kvinnor än bland män.

  54 år fyllda villigast att minska utsläppen från trafiken

  Majoriteten (55 %) av nylänningarna är helt eller delvis av åsikten att EU borde skärpa utsläppsgränserna för nya bilar. Var femte (21 %) invånare i landskapet motsätter sig tanken. Stödet för skärpta utsläppsgränser är större bland kvinnor än bland män. Om man gör en jämförelse mellan åldersgrupperna är stödet för lägre utsläpp från trafiken genom EU-lagstiftning högst bland 55–79-åringar.

  Beredskapen att betala för lägre utsläpp från trafiken varierar. Nästa hälften (46 %) av nylänningarna är helt eller delvis av åsikten att man inte ska minska utsläppen från trafiken om det innebär att kostnaderna för att köra bil eller priserna på färdbiljetter stiger. Personer i åldersgruppen 55–79 år är villigast att betala för lägre utsläpp. Minst villiga att betala är 25–39-åringarna.

  Nylänningarna förhåller sig mest positivt till EU-medlemsskapet

  Nylänningarna tillfrågades också om vad de anser om EU. Hälften (51 %) av dem anser att det är bra att Finland hör till EU. En fjärdedel (25 %) av invånarna i landskapet förhåller sig neutralt till Finlands EU-medlemskap. Var sjätte nylänning (17 %) tycker att medlemskapet är någonting dåligt. Starkast är stödet för EU bland ännu inte 25 år fyllda.

  Två av fem (40 %) nylänningar upplever att EU har en positiv effekt på deras vardag. Var sjunde (14 %) anser att medlemsskapet har negativa konsekvenser.

  ”Man har undersökt hur medborgarna förhåller sig till EU-medlemskapet i 1,5 års tid i samband med EU och du -evenemangen i sju olika landskap. Nylänningarna är betydligt mer positivt inställda till EU-medlemskapet än invånarna i andra landskap som deltagit i tidigare undersökningar. Nylänningarna är också mer intresserade av EU-frågor än invånarna i de övriga områdena. Intresse tycks korrelera med positiv inställning”, bedömer chefen för Europeiska kommissionens representation i Finland Eikka Kosonen.

  Mer än hälften (57 %) av nylänningarna anger att de är rätt så eller mycket intresserade av EU-frågor. Majoriteten (63 %) av invånarna i landskapet anser att EU-frågor tas upp i medierna i lämplig utsträckning. Var femte (22 %) önskar att EU-frågor skulle tas upp oftare i medierna.

  Undersökningen genomfördes av Taloustutkimus Oy via en Internet-panel under tiden 9–12.8.2011. 855 personer från Nyland i åldern 15—79 år besvarade frågorna. Undersökningens felmarginal är 4,5 procentenheter åt vardera hållet.

  Mera funderingar om frågan kan man höra under evenemanget EU och du – EU i trafiken i Kampens köpcentrum fr.o.m. kl. 10.30 samt under seminariet Framtidens trafiklösningar i huvudstadsregionen i Helsingfors universitets huvudbyggnad, Lilla festsalen (Fabiansgatan 33) kl. 14–16. Program, talare och uppträdande artister under adress: www.euarjessa.fi

  Närmare uppgifter

  Resultat av förfrågan: Eikka Kosonen, chef för Europeiska kommissionens representation i Finland, mobil 040 5211 953.

  Programmet för evenemangsserien EU och du i Nyland: regioninformatör Hanna Päivärinta, Europainformationen i Nyland, tfn 040 510 7511.

  Rapport om undersökningen

  Jämförelse av landskapsundersökningarna 2010-2011

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början