Sökväg


Om oss
Om representationen

Modernisering och anställbarhet i den nya strategin för reform av högskoleutbildningen
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

20/09/2011

Som ett led i EU:s strategi för jobb och tillväxt presenterar EU-kommissionen i dag en reformstrategi för att öka antalet utexaminerade från högre utbildning, höja den pedagogiska kvaliteten och ta vara på den högre utbildningens möjligheter att hjälpa EU:s ekonomi att gå stärkt ur krisen. I strategin redovisas prioriterade områden där EU-länderna behöver göra mer för att nå gemensamma utbildningsmål och sätt på vilka EU kan stödja deras modernisering. På EU-nivå ska bl.a. högskolor rangordnas efter en rad krav så att studerande kan se vilka kurser som är bäst för dem och det nya systemet Erasmus för Masters ska ge lånegarantier för studerande som läser in en hel examen utomlands.

  Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

  Bryssel den 20 september 2011. IP/11/1043.

  I EU finns det omkring 4 000 universitet och högskolor, och över 19 miljoner studenter. På senare år har högskolornas antal och mångfald ökat avsevärt, liksom antalet studenter. Men anslag, styrning och kursplaner har ofta inte hängt med i utvecklingen. Den högre utbildningen fungerar inte tillräckligt väl för att förse EU med tillräckligt många personer med rätt färdigheter för att skapa jobb och tillväxt. Och i resten av världen ökar EU:s konkurrentländer, särskilt de framväxande ekonomierna, snabbt sina investeringar i högre utbildning.

  Mer information:

  MEMO/11/613- Modernisering av den högre utbildningen – faktablad

  MEMO/11/615 –EU:s strategi för modernisering av den högre utbildningen – Frågor och svar

  Meddelande om EU:s strategi för modernisering av den högre utbildningen: http://ec.europa.eu/education/higher-education/doc/com0911_en.pdf

  Statistik – Arbetsdokument från kommissionens avdelningar om den senaste utvecklingen i Europas system för högre utbildning: http://ec.europa.eu/education/higher-education/doc/wp0911_en.pdf   

  Eurydicestudien Modernisation of Higher Education in Europe: Funding and the Social Dimension:  http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_studies_en.php 

  Europeiska kommissionens webbsida för högre utbildning: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc62_en.htm

  Kommissionens förslag om utbildning och ungdom i EU:s nästa långtidsbudget: IP/11/857

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början