Sökväg


Om oss
Om representationen

Trafikfrågor diskuteras i Nyland vid evenemanget EU och du
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

19/09/2011

Evenemanget 'EU och du - EU och trafiken' sprider sig till olika orter i Nyland den 22 september. Under dagens lopp diskuteras målsättningen för EU:s klimatpolitik och dess konsekvenser för trafiken samt utvecklandet av huvudstadsregionens trafik. Dessutom distribueras information om hur EU tryggar resenärers rättigheter i problemsituationer.

  Pressmeddelande

  19.9.2011

  I Kervo, Vichtis och Borgå ordnas olika evenemang på förmiddagen i läroinrättningar i samband med dagens tema. I evenemanget som ordnas i Keuda-huset i Kervo uppträder ledamoten av Europaparlamentet Satu Hassi och Anneli Jäätteenmäki uppträder i Vihdin lukio.

  Vid Helsingfors universitet ordnas ett seminarium som är öppet för allmänheten kl. 14.00-16.00 under temat framtidens trafiklösningar i huvudstadsregionen. Vid seminariet presenteras Europeiska unionens planer för utvecklandet av trafiken och behandlas konsekvenserna av EU:s klimatmål på rörligheten. Dessutom diskuteras utvecklandet av kollektivtrafiken och cykelleder i huvudstadsregionen. En panel sammansatt av studerande vid Helsingfors universitet kommenterar de sakkunnigas och europarlamentsledamöternas debattinlägg och också publiken har möjlighet att delta i diskussionen.

  På scenen i Kampens köpcentrum i Helsingfors bjuder man på intervjuer, diskussioner och underhållningsprogram kl. 11.30-17.00. I köpcentret presenteras under dagens lopp olika projekt som fått EU-finansiering i Nyland. Europaparlamentariker Satu Hassi uppträder på scenen kl. 11.45 och Sirpa Pietikäinen kl. 15.05. Evenemanget i Kampen öppnas av trafikminister Merja Kyllönen.

  På torsdagen den 22 september firas också den bilfria dagen. På Narinken utanför Kampens köpcentrum erbjuds därför program under temat trafik.

  På evenemangdagens morgon offentliggörs också en enkät där nylänningarnas åsikter om kollektivtrafiken och eventuella trängselavgifter analyseras.

  Evenemanget 'EU och du - EU och trafiken' ordnas av Nylands Europainformation samt Europeiska kommissionens representation i Finland, Europaparlamentets informationskontor i Finland, arbets- och näringsministeriet ANM, Helsingforsregionens trafik HRT, Studentkåren vid Helsingfors universitet HUS, yrkeshögskolan Laurea i Kervo och Borgå, Vihdin lukio, NTM-centralen i Nyland, Nylands förbund och Konsumenteuropa i Finland. Ylen aikainen är mediesamarbetspartner.

  Evenemanget är en del av turnéserien 'EU och du' som besöker Finlands regioner i syfte att öka dialogen om EU:s konsekvenser för medborgarnas vardag. Tidigare har evenemanget 'EU och du' ordnats i sex regioner, senast i början av september i Uleåborg.

  Ytterligare information:

  Europainformationen vid utrikesministeriet, enhetschef Marja Aspelund, tfn 040 742 3519, enkätens resultat: chefen för Europeiska kommissionens representation i Finland Eikka Kosonen, tfn 040 521 1953, Europaparlamentsledamöterna: chefen för Europaparlamentets informationskontor i Finland Pekka Nurminen, mobil 040 723 8269, arrangemangen: Nylands Europainformation, regioninformatör Hanna Päivärinta, mobil 040 510 7511, i internet www.euarjessa.fi.

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början