Sökväg


Om oss
Om representationen

EU-kommissionen föreslår en EU-strategi för att bättre skydda rätten till fri rörlighet
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

19/09/2011

Kommissionen lade i dag fram tre förslag som innebär en förstärkning av Schengenområdet så att rätten till fri rörlighet kan garanteras för de hundratusentals EU-medborgare och medborgare från länder utanför EU som varje dag reser inom detta område. Syftet med kommissionens förslag är att effektivisera Schenegensamarbetet med hjälp av en strategi på EU-nivå. Vissa problem som riskerar att få Schengensamarbetet att fungera sämre totalt sett måste lösas effektivt genom ett samordnat tillvägagångssätt. Det som föreslås är ett starkare EU-system för utvärdering och övervakning av tillämpningen av Schengenbestämmelserna och en mer strukturerad europeisk beslutsmekanism som gör det möjligt att tillfälligt återinföra gränskontroller vid de inre gränserna om det föreligger ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten.

  Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

  Bryssel den 16 september 2011. IP/11/1036.

  Om integriteten hos en eller några deltagare i området utan inre gränser ifrågasätts får detta direkta konsekvenser både för Schengenområdet i dess helhet och för EU. Det nuvarande systemet, som bygger på en mellanstatlig mekanism för inbördes utvärdering, kombinerat med en möjlighet för medlemsländerna att fatta beslut på nationell nivå om att undantagsvis återinföra gränskontroller vid de inre gränserna, har inte lyckats stärka det ömsesidiga förtoendet mellan deltagarna i Schengensamarbetet eller garantera fri rörlighet inom området utan inre gränskontroller. Förvaltningen av detta gemensamma område måste förbättras och de medlemsländer som står inför kritiska situationer måste få ett bättre stöd.

  Kommissionen har således antagit två lagförslag, åtföjda av ett förklarande meddelande, som syftar till att förbättra förvaltningen av Shengenområdet och fastställa en europeisk beslutsmekanism för att skydda det gemensamma intresset.

  Mer information: 

  Webbplats för Cecilia Malmström, kommissionär för inrikes frågor   

   

  Webbplats för GD Inrikes frågor   

   

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början