Sökväg


Om oss
Om representationen

EU:s preliminära prognos: skuldkrisen hindrar återhämtningen
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

15/09/2011

Den ekonomiska tillväxten i EU avtar. BNT ökade kraftigt under första kvartalet 2011, men avtog under det andra kvartalet.

  Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

  Bryssel den 15 september 2011 - IP/11/1035.

  BNP förväntas öka svagt under andra halvåret, och före slutet av året kan tillväxten avstanna nästan helt. Tillväxten under det första kvartalet var dock större än väntat, och för hela året förväntas den fortfarande uppgå till 1,6 procent och 1,7 procent i hela EU. Man bör dock minnas att framtidsutsikterna är svåra att förutse på grund av de många osäkerhetsfaktorerna.

  Läs hela pressmeddelandet (på engelska).

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Dina rättigheter, din framtid
  Europaåret för medborgarna
  Italiens EU-ordförandeskap
  Resurseffektivitet
  Den finansiella och ekonomiska krisen
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  Climate Action
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början