Sökväg


Om oss
Om representationen

Nordösterbottningar skulle öka arbetslivs- och språkutbildning för invandrare
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

02/09/2011

Nordösterbottningar anser att integrationen av invandrare i norra Finland skulle lyckas bäst om man skulle öka arbetslivs- och språkutbildning för invandrare, hindra att bostadsområden där personer med invandrarbakgrund är i majoritet uppstår och påverka urbefolkningens attityder. Enligt två av fem personer i regionen har man inte lyckats väl med integrationen av invandrare i Norra Finland. Detta framgår av en undersökning som Taloustutkimus gjort i slutet av juni på uppdrag av Europeiska kommissionens representation i Finland.

  Nordösterbottningar skulle öka arbetslivs- och språkutbildning för invandrare

  Pressmeddelande 2.9.2011

   

  Två av fem (38 %) nordösterbottningar är helt eller delvis av åsikten att man inte har lyckats väl med integrationen av invandrare i norra Finland. Var femte (21 %) tycker att integrationen lyckats rätt så bra eller bra. Hela 40 % av dem som svarade anser varken att integrationen lyckats eller inte lyckats utan svarar att de inte kan säga.

  De tillfrågade blev ombedda att välja högst tre av på förhand angivna alternativ på hur man bäst kan främja integrationen av invandrare i norra Finland. De som svarade anser att de bästa sätten är arbetslivs- och språkutbildning för invandrare (68 %), att hindra att bostadsområden där personer med invandrarbakgrund är i majoritet uppstår (45 %) och att påverka urbefolkningens attityder (34 %).

  Få tror att utländsk arbetskraft behövs

  De flesta (65 %) nordösterbottningarna är rätt så eller helt av åsikten att norra Finland inte behöver utländsk, yrkeskunnig arbetskraft för att ersätta dem som går i pension. Var femte (21 %) nordösterbottning tror däremot på behovet av utländsk arbetskraft.

  Mest kritiskt inställda till behovet av utländsk arbetskraft i landskapet är ungdomarna i åldern 16–24. Endast några procent av dem tror att utländsk arbetskraft behövs för att ersätta dem som går i pension.

  ”Även om ungdomsarbetslösheten är hög i norra Finland förvånar det mig i viss mån att så många i regionen tror att man i framtiden skulle klara sig utan utländsk arbetskraft. Kanske varierar uppfattningarna om behovet av utländsk arbetskraft i olika delar av landet”, säger chefen för EU-kommissionens representation i Finland Eikka Kosonen.

  Ungdomarna har oftast stött på rasism

  Nordösterbottningarna tillfrågades hur ofta de stött på rasism på sin hemort, t.ex. kränkande tilltal eller diskriminerande behandling av utlänningar. Ungefär var tredje (31 %) svarande säger att de inte påträffat rasism överhuvudtaget på sin hemort, och var tionde (9 %) kan inte säga. Av de svarande säger 7 % att de stöter på rasim varje vecka och 1 % varje dag. Av nordösterbottningarna har 14 % observerat rasism en gång per månad. Lika många säger att de stött på rasim en gång under ett halvt år. En fjärdedel (24 %) anger att de observerat rasism en gång per år eller mera sällan.

  De yngsta åldersgrupperna har oftast stött på rasism. En tredjedel av ungdomarna i åldern 16–24 har sett rasism en gång per månad eller oftare.

  Hälften intresserade av vad EU gör – hälften inte

  Hälften av nordösterbottningarna (49 %) är litet eller inte alls intresserade av EU. Men nästan lika många (48 %) av invånarna i landskapet är rätt så eller mycket intresserade.

  Två av fem (43 %) av nordösterbottningarna anser att det är bra att Finland hör till EU. Var fjärde (24 %) tycker att det är dåligt. Var fjärde svarande (26 %) förhåller sig neutralt till Finlands EU-medlemskap.

  ”Trots de senaste tidernas negativa nyheter finns det betydligt fler som förhåller sig positivt till EU-medlemsskapet än sådana som är negativt inställda”, konstaterar chefen för EU-kommissionens representation i Finland Eikka Kosonen.

  Knappt en tredjedel (30 %) av nordösterbottningarna uppskattar att EU-medlemsskapet har en rätt så eller mycket positiv effekt på deras dagliga liv. Var femte (19 %) upplever att medlemsskapet påverkar deras liv rätt så eller mycket negativt. Två av fem (41 %) anser att EU-medlemsskapet varken påverkar deras liv negativt eller positivt.

  Undersökningen genomfördes av Taloustutkimus Oy via en Internet-panel under tiden 27–28.6.2011. 705 personer från Norra Österbotten i åldern 15—79 år besvarade frågorna. Undersökningens felmarginal är 4,5 procentenheter.

  Mera funderingar om EU och om hur unionen påverkar nordösterbottningarnas vardag kan man höra under EU och du-evenemanget i Uleåborgs stadsbibliotek och på salutorget i Uleåborg. Program och uppträdande artister under adress: www.euarjessa.fi

  Närmare uppgifter:

  Resultat av förfrågan: Eikka Kosonen, chef för Europeiska kommissionens representation i Finland, mobil 040 5211 953.

  Programmet för evenemangsserien EU och du i Norra Österbotten: regioninformatör Sari Tyynelä, Europainformationen i Norra Österbotten, tfn 040 510 75 17.

   

  Resultat av undersökningen EU och du i norra Österbotten (på finska)

  Jämförelse av landskapsundersökningarna 2010-2011 (på finska)

  Eurobarometer-undersökning om integration av invandrare våren 2011 (på engelska)

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början