Sökväg


Om oss
Om representationen

Nu börjar registreringen till 2011 års tävling för unga översättare
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

01/09/2011

Från och med i dag kan gymnasieskolor anmäla elever till EU:s årliga översättningstävling Juvenes Translatores (”unga översättare” på latin) på http://ec.europa.eu/translatores/. Registreringen är öppen till och med den 20 oktober, och blanketten finns online på alla officiella EU-språk. Tävlingen, som hålls för femte gången, kommer att äga rum samtidigt på alla utvalda skolor den 24 november. Den är öppen för elever födda 1994, och mer än 750 skolor kan delta.

  Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

  Bryssel den 1 september 2011. IP/11/1001

  Eleverna översätter en text på en sida och kan välja fritt mellan de 23 officiella EU-språken, vilket ger inte mindre än 506 möjliga språkkombinationer. Temat i årets texter kommer att vara frivilligarbete, eftersom det är Europaåret för frivilligarbete.

  Skolorna kan anmäla upp till fem elever. Deras nationalitet spelar ingen roll: enda kravet är att de går i en skola i något av EU-länderna. Förra året deltog 2 800 elever. Översättare från EU-kommissionen kommer att bedöma texterna och utse en vinnare per land. I mars 2012 kommer alla vinnare att bjudas in till Bryssel för att ta emot sitt pris.

  Antalet deltagande skolor från varje land bygger på det antal ledamöter i Europaparlamentet som respektive land kommer att ha 2014. Om antalet intresserade skolor i ett land är större än landets kvot (se tabellen) kommer EU-kommissionen att göra ett slumpvis urval. I Finland kan 13 skolor delta. Kvoterna per land är: 

  Belgien

  22

  Bulgarien

  18

  Cypern

  6

  Danmark

  13

  Estland

  6

  Finland

  13

  Frankrike

  74

  Förenade kungariket

  73

  Grekland

  22

  Irland

  12

  Italien

  73

  Lettland

  9

  Litauen

  12

  Luxemburg

  6

  Malta

  6

  Nederländerna

  26

  Polen

  51

  Portugal

  22

  Rumänien

  33

  Slovakien

  13

  Slovenien

  8

  Spanien

  54

  Sverige

  20

  Tjeckien

  22

  Tyskland

  96

  Ungern

  22

  Österrike

  19

   

   

  Totalt

  751

   

  Ytterligare information:

  Tävlingens webbplats: http://ec.europa.eu/translatores/

  Facebook: JuvenesTranslatores

  Twitter: @translatores

  Generaldirektoratet för översättning: http://ec.europa.eu/dgs/translation/

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Dina rättigheter, din framtid
  Europaåret för medborgarna
  Greklands EU-ordförandeskap
  Resurseffektivitet
  Kroatien
  EU och du
  Den finansiella och ekonomiska krisen
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  Climate Action
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början