Sökväg


Om oss
Om representationen

Slututvärderingen av EU:s miljöprogram visar på framsteg inom miljöpolitiken
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

31/08/2011

Miljölagstiftningen har utvidgats till att omfatta nästan alla miljöområden under det senaste decenniet. Detta framgår av den slututvärdering av EU:s sjätte miljöhandlingsprogram (2002–2012) som antas i dag. Några av de stora framstegen inom miljöpolitiken under de senaste tio åren är utvidgningen av Natura 2000, så att nätet nu täcker nästan 18 % av EU:s landareal, införandet av en vittomfattande kemikaliepolitik och åtgärder mot klimatförändringar.

  Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

  Bryssel den 31 augusti 2011. IP/11/996

  Det brister dock i fråga om genomförandet av mål och bestämmelser på EU-nivå och i fråga om ett bättre skydd av den biologiska mångfalden, marken och vattenkvaliteten.

  Slututvärderingen av programmet visar att de flesta åtgärder i programmet har slutförts eller håller på att slutföras. De sju temainriktade strategier som fastställs i handlingsprogrammet – på områdena luft, bekämpningsmedel, förebyggande och återvinning av avfall, naturresurser, mark, havsmiljö och stadsmiljö – har utvecklats.

  Programmet har skapat en övergripande ram för miljöpolitiken. Det har utgjort en referenspunkt i EU-länderna och hos lokala myndigheter för att försvara miljöpolitiska åtgärder mot konkurrerande krav på andra områden, för att mobilisera finansiering och för att skapa förutsägbara villkor för företag. Programmet har också bidragit till att skapa en politisk vilja för att anta ändamålsenliga mål och tidtabeller, och för att genomföra dessa i praktiken.

  Även om sjätte miljöhandlingsprogrammet löper på sitt sista år fortsätter kommissionen att driva en ambitiös miljöpolitik, som nu är integrerad i Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla. I detta sammanhang kommer kommissionen snart att lägga fram en färdplan för resurseffektivitet, med en vision av ett resurseffektivt Europa 2050.

  Den utvärdering som läggs fram i dag lägger grunden för ytterligare diskussioner mellan kommissionen, rådet, Europaparlamentet, civilsamhället och näringslivet. Målet är att skapa enighet om strategiska riktlinjer för miljöpolitiken, att skapa en känsla av egenansvar och att mobilisera alla aktörer för åtgärder.

  För fullständiga uppgifter om innehållet i meddelandet och processen för slututvärdering, se http://ec.europa.eu/environment/newprg/final.htm

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början