Sökväg


Om oss
Om representationen

EU-projekt gör självbetjäningsterminaler mer lättillgängliga
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

30/08/2011

Genom ett EU-finansierat projekt ska självbetjäningsterminaler som biljettautomater för kollektivtrafik, infokiosker och bankomater bli mer lättillgängliga för funktionshindrade och de 87 miljoner människor i EU som är 65 eller äldre. För att förbättra tillgängligheten kommer EU-kommissionen att bidra med 3,41 miljoner euro till ett projekt kallat APSIS4All för att utforma och godkänna personanpassade gränssnitt.

  Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

  Bryssel den 30 augusti 2011. IP/11/992

  Målsättningen med projektet är att skapa innovativa, personanpassade gränssnitt för vardagsmiljön. I ett första skede kommer man att samla in information från 3 000 användare som ska testa olika maskiner för att anpassa dem till personliga behov. Från och med den 1 september 2011 kommer man att utföra tester i Spanien med 65 av Caixabankens bankomater och från den 1 januari 2012 med 24 biljettautomater i Tyskland.

  En EU-studie visar att bara 38 % av bankomaterna i EU har en röstfunktion för personer med funktionshinder. I USA är siffran 61 % och i Kanada har nästa alla bankomater röstfunktion.

  Målet för projektet är en standard för att öka e-tillgängligheten vad gäller betaltjänster och andra tjänster. Offentliga digitala terminaler kan göras tillgängliga för fler människor, t.ex. personer som inte är vana vid denna teknik eller har lässvårigheter, turister som inte kan det språk som talas på orten eller den som glömt sina läsglasögon. Projektet inriktas på senaste teknik som informationsöverföring på mycket korta avstånd (NFC) och trådlös kommunikation på korta avstånd. Bland annat kan man testa programmerade kort med användarens egna val. När användaren håller kortet i närheten av bankomaten anpassas maskinen omedelbart till användarens behov (t.ex. genom att typsnittet eller språket ändras).

  Andra gränssnitt kan utgöras av en mobiltelefon med hjälpmedel som gör det möjligt att köpa biljetter via nätet och betala vid den maskin som utfärdar biljetten med hjälp av en säkerhetskod som skickas till mobiltelefonen.

  Det finns hundratusentals offentliga digitala terminaler i EU. På marknaden finns ett antal tekniska lösningar som underlättar användningen av dem. Lågt placerade tangentbord för rullstolsbundna, blindskrift på knappar och röstfunktion med högtalare för synskadade är några exempel. Dessa viktiga funktioner finns dock ofta inte eller är inte aktiverade därför att de är för komplicerade att aktivera. I EU:s handikappstrategi 2010-2020 slår man fast att ”tillgänglighet är en förutsättning för delaktighet i samhället och i ekonomin.”

  Projektet APSIS4All medfinansieras genom IKT-delen av EU:s program för konkurrenskraft och innovation.

  APSIS4All (Accessible Personalised Services in PDTs for All)

  Studie ”Monitoring eAccessibility in Europe”

  Webbplatsen för den digitala agendan

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början