Sökväg


Om oss
Om representationen

De flesta oavslutade ärendena om fri rörlighet har lösts tack vare kommissionens insatser
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

25/08/2011

Den fria rörligheten för personer mellan EU-länder är en av de mest påtagliga framgångarna under de senaste 60 årens europeiska integration. Den ger stora fördelar till EU-medborgarna, medlemsstaterna och den europeiska ekonomin i sin helhet. Européer drar varje dag fördel av sin fria rörlighet: varje år gör de cirka 1,25 miljarder turistresor inom EU.

  Bryssel den 25 augusti 2011. IP/11/981.

  En nyligen gjord undersökning visade att för 48 % av EU-medborgarna är rätten att fritt röra sig och bosätta sig inom EU den viktigaste medborgerliga rättigheten (se pressmeddelande nr 14/2011).

  EU-kommissionen lägger särskild vikt vid att EU:s bestämmelser om den fria rörligheten effektivt genomförs i alla EU-länder. Därför är kommissionen fast inställd på att ta itu med problemen med ländernas införlivande av EU:s direktiv om fri rörlighet från 2004 (2004/38/EG) så att Europas medborgare kan utnyttja sina rättigheter fullt ut. Flera händelser under det gångna året visar på stora problem med garantierna för förfarandet och reglerna enligtEU:s direktiv om den fria rörligheten (se MEMO/10/384; SPEECH/10/428; IP/10/1207; MEMO/10/502). Kommissionen ingrep därför för att säkerställa att alla EU-länder fullt ut respekterar EU-medborgarnas rätt till fri rörlighet.

   I slutet av 2010 hade Finland och Portugal åtgärdat de problem som kommissionen påpekat genom bilateral dialog. Länderna lämnade tillräckliga klargöranden av de problem som tagits upp eller genom att anta lagstiftning som garanterar efterlevnad av direktivet. 14 länder (Bulgarien, Danmark, Estland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Luxemburg, Nederländerna, Rumänien, Slovakien, Slovenien och Ungern) har sedan dess lämnat förslag till ändring av lagstiftningen som inbegriper exakta tidsplaner för ett snabbt antagande och ikraftträdande för att garantera fullständig efterlevnad av direktivet. Kommissionen håller på att närmare undersöka dessa förslag liksom detaljerade uppgifter om planerade åtgärder eller åtgärder som nyligen antagits i Danmark och Nederländerna för att garantera fullständig efterlevnad av EU:s lagstiftning. Beträffande de problem som ännu är olösta i resterande länder inleddes överträdelseförfaranden mellan mars och juni 2011 mot Cypern, Förenade kungariket, Litauen, Malta, Polen, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike. Situationen vad gäller den fria rörligheten i Belgien håller på att analyseras av kommissionen.

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början