Sökväg


Om oss
Om representationen

EU:s globaliseringsfond – stödet till arbetstagare tredubblades till över 83 miljoner euro under 2010
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

22/08/2011

Närmare 23 700 arbetstagare som förlorat jobbet på grund av den ekonomiska krisen och stora strukturella förändringar i världshandeln fick hjälp från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EFG) förra året. Fonden betalade ut 83,5 miljoner euro till nio EU-länder för att de ska kunna hjälpa arbetstagarna att hitta nya arbeten.

  Bryssel den 22 augusti 2011 – IP/11/973

  Bidragen till EU-länderna tredubblades under 2010. EU:s budgetmyndighet, dvs. Europaparlamentet och ministerrådet, fattade 31 beslut under 2010 om bidrag från fonden. 13 av besluten gällde ansökningar från 2010 och 18 gällde ansökningar från andra halvåret 2009. Den kraftiga ökningen visar på de kraftiga konsekvenserna av den globala ekonomiska krisen som ledde till att antalet ansökningar steg dramatiskt 2009. År 2010 godkändes tre gånger så många ärenden som 2009 och globaliseringsfondens medfinansiering till EU-länderna ökade med 60 procent.

  Bidragen från fonden gick till 23 688 arbetstagare som mist jobbet i nio medlemsländer. Totalt uppgick bidragen till 83 554 141 euro. Pengarna användes för att medfinansiera EU-ländernas aktiva arbetsmarknadsåtgärder för arbetstagarna under 24 månader räknat från ansökningsdagen. Fonden medfinansierade 65 procent av åtgärderna och EU-länderna stod för resten. Åtgärderna omfattade bland annat intensiv och personlig hjälp med att söka nytt arbete, olika typer av yrkesutbildning, omskolning och kompetenshöjande åtgärder samt tillfälliga incitament och bidrag i samband med de aktiva åtgärderna. Andra exempel var program för nyföretagande och sysselsättning.

  Kommissionen föreslår, som en del av förslaget om EU:s nästa långtidsbudget efter 2013, att EU ska fortsätta att visa solidaritet med uppsagda arbetstagare och de drabbade regionerna genom fonden.

  Mer information:

  Fondens årsrapport 2010.

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början