Sökväg


Om oss
Om representationen

Världsdagen för humanitära insatser – för att hedra människor som hjälper människor
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

18/08/2011

Den 19 augusti firar vi världsdagen för humanitära insatser. I morgon, liksom varje år sedan 2008, uppmärksammar EU-kommissionen dem som har vigt sina liv åt att skydda och förbättra livet för människor som behöver hjälp för sin överlevnad.

  Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

  Bryssel den 18 augusti 2011 – IP/11/970

  Sammantaget är EU världens största humanitära bidragsgivare: sedan årets början har EU stått för över 37 % av anslagen till det globala humanitära biståndet. EU-kommissionen engagerar sig aktivt för att EU:s ledarskap på det humanitära planet ska leda till konkreta resultat. Kommissionens generaldirektorat för humanitärt bistånd och civilskydd (Echo) har mer än 400 anställda som arbetar på 47 lokalkontor överallt i världen där humanitärt bistånd behövs. Bland de 20 största institutionella givarna i världen ingår Europeiska kommissionen och elva EU-länder, bl.a. Finland.

  Kommissionen samarbetar med över 200 hjälporganisationer. Kommissionens partner på det humanitära området inbegriper 14 FN-organ, 191 icke-statliga organisationer och tre internationella organisationer.

  Under 2010 bidrog kommissionen med 1,115 miljarder euro till den verksamhet som utförs av världens mest effektiva aktörer inom humanitärt bistånd. Tack vare detta stöd gavs 151 miljoner nödlidande människor i 80 länder hjälp och hopp.

  Världsdagen för humanitära insatser firas nu för fjärde gången runt om i världen, för att hedra hjälparbetare som förlorat livet och öka medvetenheten om humanitärt bistånd i världen. Till motto för årets kampanj har FN valt ”people helping people”, människor som hjälper människor. Världsdagen för humanitära insatser instiftades 2008 av FN:s generalförsamling. Datumet den 19 augusti valdes för att hedra minnet av de 22 FN-hjälparbetare som dog i en bombexplosion i FN:s kontor i Bagdad i Irak den 19 augusti 2003. En av dem var FN:s generalsekreterares särskilde representant Sergio Vieira de Mello.

  Hjälparbetarna betalar ett högt pris för sitt engagemang. Kidnappningar, beskjutningar och dödshot ingår i arbetsbeskrivningen i Afghanistan och Somalia, Darfur, Sri Lanka och på många andra platser. Enligt FN har det under de senaste tio åren blivit allt farligare för hjälparbetare att leverera hjälp till de behövande. Angreppen på hjälpstationer har tredubblats och leder till ungefär 100 dödsoffer per år. Under 2010 konstaterades 129 säkerhetsincidenter där hjälparbetare blev utsatta för våld:69 av dem dödades, 86 skadades och 87 kidnappades.

  EU har åtagit sig att fortsätta stödja hjälparbetarna i kampen mot nöd och lidande och att fortsätta att försvara respekten för humanitära principer.

  Mer information:

  Mer om EU-kommissionens humanitära bistånd.

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Europaåret för utvecklingssamarbete
  Skrivtävling
  Latvia
  Resurseffektivitet
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början